top of page
Etsi

Näin sinun hoitotarvikkeesi valitaan


Finnilco-lehti 3/2019


TEKSTI, KUVITUS JA KUVA ESSI HIETANEN


Hoitotarvikejakelu on tullut tutuksi jokaiselle avanneleikatulle. Mutta se, miten avannetuotteet valitaan hoitotarvikejakelun piiriin ja mitä tuotteita avanneleikattu käyttöönsä saa, voi olla monelle epäselvää. Avaamme tässä laajassa jutussa hoitotarvikkeiden hankintaa säätelevää hankintalakia ja kysyimme hoitotarvikejakelun käytännöistä avannehoitajalta, HUS Logistiikalta sekä

Tampereen ja Jyväskylän hoitotarvikepalvelusta.


Kuntien hoitotarvikkeiden hankintaa säätelee hankintalaki. Hankintalailla pyritään turvaamaan mahdollisimman tehokas verovarojen käyttö julkisten toimijoiden tekemissä hankinnoissa. Hankintamenettelyn tulee lain mukaan olla avointa.


Vaikka asiakas saa hoitotarvikkeensa maksutta, kyse on vuositasolla merkittävästä julkisen sektorin

menoerästä. Suomessa kaikkien julkisten hankintojen kokonaisvolyymi on arviolta 35 miljardia euroa vuodessa, mikä lähentelee viidennestä bruttokansantuotteesta. HUS Logistiikan avannehoitotarvikkeiden arvo on vuodessa 4–5 miljoonaa euroa. Nelivuotisen hankintasopimuksen arvo on kaikkinensa noin 16-20 miljoonaa euroa.


– Julkisilla hankinnoilla ja niitä koskevilla sopimuksilla on yhteiskunnallisesti vaikutusta meille kaikille, kun kyseessä on verorahat, mitä käytetään, HUS Logistiikan kehittämispäällikkö Annika Turunen huomauttaa.


Avannehoitajat usein mukana tuotteiden kilpailutuksessa


Hankintalaki säätelee hankintojen toteuttamista eli sitä, miten verovaroilla tehdään hankintoja. Hankintayksikön – tässä tapauksessa kuntien ja kaupunkien terveydenhuoltotoimialan – päätös on se, mitä ostetaan ja millaisilta yrityksiltä. Tämän päätöksen tueksi hankintayksikkö

kilpailuttaa hoitotarvikkeet.


Kilpailutuksella hinnat saadaan alemmas ja tuotteilta voidaan vaatia tiettyjä laatukriteerejä, mutta se tuo myös tasapuolisuutta tavarantoimittajille. Hankintayksikkö ei voi suosia tiettyä toimittajaa, vaan sen on kohdeltava sopimusehdokkaita tasapuolisesti ja syrjimättömästi.


Kuntien terveydenhuollon yksiköt tai hoitotarvikejakelut päättävät kilpailutetun sopimuksen perusteella, mitä tuotteita myönnetään potilaille ja ostetaan eri yrityksiltä. Hankintasopimus kattaa laajan valikoiman avannehoitotarvikkeita ja -toimittajia. Useissa kunnissa avannehoitajat on otettu tiiviisti mukaan hoitotarvikkeiden kilpailutusprosessiin.


– Meidän työntekijät ovat mukana kilpailutusprosessissa. Avannehoitajat ovat myös mukana, sillä he saavat asiakkailta paljon palautetta ja voivat välittää asiakkaan äänen, terveydenhoitaja Tarja Paavola Tampereen hoitotarvikepalvelusta kertoo.


Avannetuotteen valintaan vaikuttaa moni tekijä


Yli kaksikymmentä vuotta avannehoitajana työskennellyt Anne Stadig kertoo, että avannetuotteen valintaan vaikuttaa moni asia. Avanteen koko, käsien motoriikka, näkökyky, mahdolliset ihosairaudet sekä teippiallergiat, vartalon muoto, pesutottumukset sekä leikatun harrastukset ja mieltymykset täytyy ottaa huomioon tuotevalinnassa.


– Avannesidoksen valintaa mietitään jo ennen leikkausta tapahtuvalla, niin sanotulla avannehoitajan pre-käynnillä. Jatkossa tuotevalintaan vaikuttaa mahdolliset ohivuototilanteet,

jolloin usein saatetaan vaihtaa kuperaan levyyn, Vantaan Peijaksen sairaalassa avannehoitajana

työskentelevä Stadig kertoo.


Avannetuotteiden valikoima on laaja, niin että jokaiselle löytyy sopiva tuote. Hoitotarvikejakeluiden

valikoimista löytyy kunnasta riippuen yleensä useampi sata erilaista tuotenimikettä, usealta

avannehoitotarvikkeiden toimittajalta. Esimerkiksi HUS Logistiikan valikoimassa on 1300–1400

erilaista avannetuotetta 4–7 eri toimittajalta, Tampereen hoitotarvikepalvelussa erilaisia avannetuotenimikkeitä on 1100, 6–7 eri toimittajalta.


– Valikoimasta löytyy jokaiselle jotakin. Kilpailutuksessa tuotteet valitaan hyvin laajalla valikoimalla,

kertoo terveydenhoitaja Tarja Paavola Tampereen hoitotarvikepalvelusta.


Erikoistuotetta on joskus vaikea saada


Avannehoitajan ammattitaitoon kuuluu tietää, millainen tuotevalikoima kunnan hoitotarvikejakelussa on käytössä. Avannehoitajalle tämä voi aiheuttaa haasteita kunnissa,

joissa hoitotarvikejakelun tuotteet eivät ole saman kilpailutussopimuksen piirissä.


Peijaksen sairaala kuuluu HUS Logistiikan alueeseen, ja Stadig tuntee tuotevalikoiman hyvin. Sairaanhoitopiirillä on kuitenkin iso erityisvastuualue, johon kuuluu avanneleikattuja esimerkiksi Lappeenrannasta, Kotkasta ja Kouvolasta. Heillä on käytössä omat sopimustuotteensa.


– Heidän osalta ei ole kuitenkaan tullut kyselyitä tai lähetteitä bumerangina takaisin, Stadig sanoo.


Sopimuksen ulkopuolella olevan erikoistuotteen voi useimmissa kunnissa tilata vain ylilääkärin

luvalla. Luvan myöntäminen vaatii aina hyvät perustelut. Stadigin kokemuksen mukaan avanneleikatun on joskus perusteluista huolimatta vaikea saada tuotetta, joka ei kuulu

tuotesopimuksen piiriin.


– Potilaan voi olla hankala saada tuotetta, vaikka avannehoitaja tarpeen perusteleekin. Joskus lähetteitä on tullut takaisin ja on jouduttu vaihtamaan tuote toiseen, kun lähete ei mene läpi monista perusteluista huolimatta. Mitä pienempi paikkakunta kyseessä, sitä paremmin asiakkaat

tuntuvat tarvikkeita saavan, avannehoitaja Anne Stadig sanoo.


Kuntien hoitotarvikejakelu vastaa omahoitotarvikkeiden toimittamisesta asiakkaille. Avannetarvikkeiden lisäksi hoitotarvikejakelun piiriin kuuluvat muun muassa diabetes-, katetri-, dialyysi- ja haavanhoitotarvikkeet.


Avannetuotteet toimitetaan asiakkaalle kolmen kuukauden erissä. Jos avanneleikattu käyttää esimerkiksi urheiluharrastuksen vuoksi tuotteita enemmän, niitä on mahdollista saada lisää hyvillä perusteilla.


– Hoidan tällä hetkellä vain virtsa-avanneleikattuja, ja heidän joukossaan on asiakkaita, jotka haluavat vaihtaa yökeräyspussin hajuhaitan vuoksi useammin kuin kerran viikossa. Tällöin olen tehnyt täydennyslähetteen, perustellut tarpeen ja lähete on mennyt läpi. Harva leikattu kuluttaa enemmän kuin mitä jakelusta saa, avannehoitaja Anne Stadig sanoo.


Tuotetta ei saa vaihtaa omin päin


Finnilcon haastattelemissa kunnissa kerrotaan asiakkaiden olevan pääsääntöisesti tyytyväisiä hoitotarvikejakelun palveluun. Tuotteen loppuminen voi toisinaan kirvoittaa palautetta.

– Asiakkaat ovat tyytymättömiä, jos joku pitkään käytetty tuote loppuu

valikoimasta. Oheistarvikkeita menee paljon ja joskus ei olla osattu varautua menekkiin, ja tuotteet loppuvat väliaikaisesti. Asiakkaalle ilmoitetaan, kun tuotteita saadaan lisää, Riitta Nalkki ja Tuula Uura Jyväskylän hoitotarvikepalvelusta kertovat.


Harmitusta ja hämmennystä ovat aiheuttaneet myös tilanteet, joissa avanneleikattu on kokeillut

itsenäisesti uutta avannetuotetta hoitotarvikejakelun ulkopuolelta ja pyytänyt sitä lisää. Omin päin

käyttöön otetut tuotteet voivat aiheuttaa esimerkiksi iho-oireita ja olla pahimmassa tapauksessa riski potilasturvallisuudelle.


– Tuotteiden kokeileminen ilman sopimista vastuuhoitoyksikön kanssa ei ole hyvä asia. Tämä aiheuttaa ongelmia siinä kohtaa, jos tuote ei olekaan sopimuksessa, HUS Logistiikan

Annika Turunen toteaa.


Tampereen hoitotarvikepalvelun puolelta korostetaan, ettei asiakkaan avannetuotteita vaihdeta

ilman avannehoitajan hyväksyntää.


– On voinut olla, että asiakas ei tiedä hoitopolkua ja tulee meiltä suoraan kysymään jotain tuotetta. Jos tuote-edustaja on antanut tuotteen, emme vaihda sitä asiakkaalle. Tuotteen vaihto menee aina avannehoitajan kautta, terveydenhoitaja Tarja Paavola Tampereen hoitotarvikepalvelusta

sanoo.


Samaan yhtyy myös avannehoitaja Anne Stadig.


– Pyydän leikatun poliklinikkakäynnille, jotta näen mahdollisen tarpeen tuotemuutokseen. Mikäli

potilas ei ole käynyt vastaanotolla moneen vuoteen ja pyytää uutta lähetettä esimerkiksi pohjalevyyn, pyydän myös silloin vastaanottokäynnille, Stadig kertoo.


Hoitotarvikkeilla monta toimitustapaa


Hoitotarvikkeiden toimitustapa asiakkaalle on kuntakohtaista. Kunnista riippuen tuotteet toimitetaan lähimmälle terveysasemalle, postin toimipisteeseen, kotijakeluna suoraan asiakkaalle tai noudetaan hoitotarvikejakelun toimipisteestä.


Uudenmaan kunnissa on uuden avannehoitotarvikesopimuksen myötä huomioitu myös kotijakelun tarve. Potilaalla on mahdollisuus kotijakeluun, ja tästä voi keskustella

kunnan hoitotarvikejakelun kanssa.


– Uudenmaan kunnissa myös urologisissa tarvikkeissa ja inko-tuotteissa on kotijakelun mahdollisuus, HUS Logistiikan kehittämispäällikkö Annika Turunen sanoo.


Jyväskylän hoitotarvikepalvelussa tehdään asiakkaan suostumuksella kaikista mahdollisista avannetuotteista kotijakelureseptit.


– Avannehoitajat pyrkivät laittamaan saman tuoteperheen tuotteita mahdollisimman paljon

asiakkaalle, jotta ne saisi samalle kotijakeluohjelmalle. Aina asiakkaalle ei löydy sopivaa tuotetta

saman tuoteperheen valikoimista, jolloin osa tuotteista tulee eri toimittajalta, Riitta Nalkki ja

Tuula Uura Jyväskylän hoitotarvikepalvelusta kertovat.


Tampereella hoitotarvikkeiden kotijakelupalvelu on käytössä ainoastaan katetreissa ja vaipoissa.

Innovaatiot syntyvät yhteistyöstä.uutena ominaisuutena käyttöön lokerikkopalvelu.

Kauppakeskus Kuninkaankulmassa on 50 lokerikkoa, mistä asiakas voi kauppakeskuksen

aukioloajan puitteissa noutaa etukäteen tilaamansa hoitotarvikkeet.


– Tämä sopii hyvin esimerkiksi työssäkäyville, kertoo terveydenhoitaja Tarja Paavola

Tampereen hoitotarvikepalvelusta.


Nykyajan palveluilta vaaditaan mukautumista kiireiseenkin arkeen, siksi paketin noutaminen rajoitetusti auki olevasta hoitotarvikejakelusta ei ole tulevaisuutta.


– Kotiinkuljetus on kaikkien huulilla. Käyttäjämäärä pitää harkita tarkkaan, ennen kuin voimme sellaista tarjota. Moni toivoo hoitotarvikkeiden noutopisteen lähemmäksi kotia, vaikkapa lähikauppaan. Sellaiseen toiveeseen kun pystytään tulevaisuudessa vastaamaan, niin

se olisi aika täydellistä, Tarja Paavola toteaa.

 

Kuva: HUS Logistiikassa riittää vilskettä, sillä vuosittain logistiikkakeskuksesta lähtee satojatuhansia hoitotarviketilauksia asiakkaille.

Comments


bottom of page