top of page

VAASAILCO

Vaasan Ilcon logo

Vaasailco ry on vuonna 1977 perustettu potilas- ja tukiyhdistys, jonka tehtävänä on valvoa avanne- ja vastaavasti leikattujen etuja Vaasan ja Pohjanmaan alueella sekä Keskipohjanmaalla, sekä järjestää vertaistukitoimintaa ja tukihenkilökäyntejä. Yhdistys on kaksikielinen.

Vaasailco tarjoaa tukea ja ohjausta leikkaukseen valmistautuville, leikatuille sekä heidän omaisilleen ja läheisilleen. Avanneleikatulla on mahdollisuus tavata tukihenkilö, joka vierailee sairaalassa ennen leikkausta tai sen jälkeen. Vaasailcolla on viisi koulutettua tukihenkilöä, jotka tukevat ja auttavat sopeutumaan leikkauksen jälkeisiin tunteisiin ja elämään avanteen kanssa. Tukihenkilöä voi pyytää Vaasan keskussairaalan tai Keski-Pohjanmaan keskussairaalan avannehoitajalta tai soittamalla yhdistyksen numeroon, mistä ohjataan sopivan tukihenkilön puheille.

Vaasailcon toiminnasta vastaa vuosikokouksen valitsema hallitus, mutta myös jäsenet ovat tervetulleita toteuttamaan toimintaa!

Vaasailco rf är en 1977 grundad patient- och stödförening, vars uppgift är att vaka över stomi- och på motsvarande sätt opererades intressen i Vasa, Österbotten samt mellersta Österbotten. Även kamratstöd och stödpersonsbesök ordnas. Föreningen är tvåspråkig.

Vaasailco fungerar som en länk för dem som skall opereras samt för de opererade och deras anhöriga och bekanta. Den stomiopererade har möjlighet att träffa en stödperson, både före operationen och efter. Vaasailco har fem skolade stödpersoner, som kan stöda och hjälpa i anpassningen till ett liv med stomi. Vill man träffa en stödperson kan man kontakta stomiskötarna på Vasa eller Mellersta-Österbottens centralsjukhus eller genom att ringa föreningens telefonnummer, varifrån man får kontakten till en passande stödperson.
 

För Vaasailco`s verksamhet ansvarar styrelsen som väljs på årsmötet, men även medlemmarna är välkomna att förverkliga verksamheten!

Toimintaa

Ke 5.6. kesätapahtuma Strömsössä, Vaasassa. Tavataan parkkipaikalla klo 17.30 (osoite: Strömsöntie, Vaasa). Kaksikielinen opastus sekä mehua ja pullaa Strömsöön rannassa.

 

Ilmoittautuminen tarjoilun takia 3.6. mennessä Anninalle. Kysy kimppakyytiä.

Aktiviteter

Ons 5.6. sommarevenemang vid Strömsö i Vasa. Vi samlas vid parkeringen kl. 17.30 (adress: Strömsövägen, Vasa). Tvåspråkig guidning samt saft och bulle vid Strömsö strand.

 

Pga. serveringen, anmälan till Annina senast 3.6. Fråga även om samåkning. 

Yhteystiedot/Kontakt information

Puheenjohtaja / jäsenrekisterin ylläpito

Annina Ylikoski

puhelin: 044 320 6575
sähköposti: annina.ylikoski(at)gmail.com 

Varapuheenjohtaja
Kai Seilonen
puhelin: 040 415 6995
sähköposti: kai.seilonen(at)hotmail.com (OLKA-tukihenkilö) 
 

Sihteeri
Marita Tyynelä
puhelin: 040 732 8039
sähköposti: mt1886841(at)gmail.com 

Ordförande (tar hand också om medlemsregistret)
Annina Ylikoski
telefon: 044 320 6575

e-post: annina.ylikoski(at)gmail.com 

Viceordförande
Kai Seilonen
telefon: 040 415 6995
e-post: kai.seilonen(at)hotmail.com
 

Sekreterare
Marita Tyynelä
telefon: 040 732 8039

e-post: mt1886841(at)gmail.com (OLKA-stödsperson) 

bottom of page