VAASAILCO

Vaasan ilco.png

Vaasailco ry on vuonna 1977 perustettu potilas- ja tukiyhdistys, jonka tehtävänä on valvoa avanne- ja vastaavasti leikattujen etuja Vaasan ja Pohjanmaan alueella sekä Keskipohjanmaalla, sekä järjestää vertaistukitoimintaa ja tukihenkilökäyntejä. Yhdistys on kaksikielinen.

Vaasailco tarjoaa tukea ja ohjausta leikkaukseen valmistautuville, leikatuille sekä heidän omaisilleen ja läheisilleen. Avanneleikatulla on mahdollisuus tavata tukihenkilö, joka vierailee sairaalassa ennen leikkausta tai sen jälkeen. Vaasailcolla on viisi koulutettua tukihenkilöä, jotka tukevat ja auttavat sopeutumaan leikkauksen jälkeisiin tunteisiin ja elämään avanteen kanssa. Tukihenkilöä voi pyytää Vaasan keskussairaalan tai Keski-Pohjanmaan keskussairaalan avannehoitajalta tai soittamalla yhdistyksen numeroon, mistä ohjataan sopivan tukihenkilön puheille.

Vaasailcon toiminnasta vastaa vuosikokouksen valitsema hallitus, mutta myös jäsenet ovat tervetulleita toteuttamaan toimintaa!

Vaasailco rf är en 1977 grundad patient- och stödförening, vars uppgift är att vaka över stomi- och på motsvarande sätt opererades intressen i Vasa, Österbotten samt mellersta Österbotten. Även kamratstöd och stödpersonsbesök ordnas. Föreningen är tvåspråkig.

Vaasailco fungerar som en länk för dem som skall opereras samt för de opererade och deras anhöriga och bekanta. Den stomiopererade har möjlighet att träffa en stödperson, både före operationen och efter. Vaasailco har fem skolade stödpersoner, som kan stöda och hjälpa i anpassningen till ett liv med stomi. Vill man träffa en stödperson kan man kontakta stomiskötarna på Vasa eller Mellersta-Österbottens centralsjukhus eller genom att ringa föreningens telefonnummer, varifrån man får kontakten till en passande stödperson.
 

För Vaasailco`s verksamhet ansvarar styrelsen som väljs på årsmötet, men även medlemmarna är välkomna att förverkliga verksamheten!

Vuonna 2021 käynnisteltiin toimintaa pitkän rajoitusjakson jälkeen. Järjestimme muun muassa avannetuote- esittelyn, luento-ja liikuntapäivän, teatteri-illan sekä uusien vertaistukihenkilöiden koulutuksen.  

Vaasailco kiittää jäseniä ja yhteistyökumppaneita kuluneesta vuodesta ja toivottaa Hyvää Joulua ja Onnellista Vuotta 2022! 

Tervetuloa tapahtumiin taas ensi vuonna, suunnitteilla on esimerkiksi käsityökerhoa ja liikuntaa.  

År 2021 startades verksamheten på nytt efter en lång paus. Det ordnades bland annat en stomiproduktförevisning, en föreläsnings- och rekreationseftermiddag, en teaterkväll samt skolning av nya stödpersoner. 

Vaasailco tackar sina medlemmar och samarbetspartners för det gångna året och önskar alla God Jul och Gott Nytt År 2022! 

Välkomna med igen nästa år! Planer finns till exempel på att starta en handarbetsklubb och att ordna något motionsevenemang. 

Tapahtumia/Evenemang

Yhteystiedot/Kontakt information

Puhelin/telefon: 050 350 6716

Puheenjohtaja, jäsenrekisterinhoitaja, tukihenkilötoiminta/
Ordförande, ansvarig för medlemsregister, stödpersonersverksamhet

Aila Ala-Aho
sähköposti/e-post: aila.alaaho(at)gmail.com

Varapuheenjohtaja/viceordförande

Jarmo Laakso
puh. 050 535 4547

Sihteeri/sekreterade

Marita Tyynelä
puh: 040 732 8039
sähköposti: mt1886841@gmail.com