top of page

VAASAILCO

Vaasan ilco.png

Vaasailco ry on vuonna 1977 perustettu potilas- ja tukiyhdistys, jonka tehtävänä on valvoa avanne- ja vastaavasti leikattujen etuja Vaasan ja Pohjanmaan alueella sekä Keskipohjanmaalla, sekä järjestää vertaistukitoimintaa ja tukihenkilökäyntejä. Yhdistys on kaksikielinen.

Vaasailco tarjoaa tukea ja ohjausta leikkaukseen valmistautuville, leikatuille sekä heidän omaisilleen ja läheisilleen. Avanneleikatulla on mahdollisuus tavata tukihenkilö, joka vierailee sairaalassa ennen leikkausta tai sen jälkeen. Vaasailcolla on viisi koulutettua tukihenkilöä, jotka tukevat ja auttavat sopeutumaan leikkauksen jälkeisiin tunteisiin ja elämään avanteen kanssa. Tukihenkilöä voi pyytää Vaasan keskussairaalan tai Keski-Pohjanmaan keskussairaalan avannehoitajalta tai soittamalla yhdistyksen numeroon, mistä ohjataan sopivan tukihenkilön puheille.

Vaasailcon toiminnasta vastaa vuosikokouksen valitsema hallitus, mutta myös jäsenet ovat tervetulleita toteuttamaan toimintaa!

Vuosikokouksessa 13.4. Vaasailcon uuteen hallitukseen valittiin: Marita Tyynelä, Jarmo Laakso, Kai Seilonen ja Minna Korpilahti. Varajäsenet ovat Hanna Niskanen ja Jouko Ranta-aho. Aila Ala-Aho jatkaa puheenjohtajana kaksivuotiskauden loppuun. 

Vaasailco rf är en 1977 grundad patient- och stödförening, vars uppgift är att vaka över stomi- och på motsvarande sätt opererades intressen i Vasa, Österbotten samt mellersta Österbotten. Även kamratstöd och stödpersonsbesök ordnas. Föreningen är tvåspråkig.

Vaasailco fungerar som en länk för dem som skall opereras samt för de opererade och deras anhöriga och bekanta. Den stomiopererade har möjlighet att träffa en stödperson, både före operationen och efter. Vaasailco har fem skolade stödpersoner, som kan stöda och hjälpa i anpassningen till ett liv med stomi. Vill man träffa en stödperson kan man kontakta stomiskötarna på Vasa eller Mellersta-Österbottens centralsjukhus eller genom att ringa föreningens telefonnummer, varifrån man får kontakten till en passande stödperson.
 

För Vaasailco`s verksamhet ansvarar styrelsen som väljs på årsmötet, men även medlemmarna är välkomna att förverkliga verksamheten!

I årsmöte den 13.4. valdes en ny styrelse: Marita Tyynelä, Jarmo Laakso, Kai Seilonen ja Minna Korpilahti, och ersättare Jouko Ranta-aho och Hanna Niskanen. Aila Ala-Aho fortsätter som ordförande till slutet av två års period. 

VaasaIlcon syyskausi 2023 / Vaasailcos höstperiod 2023
 

Syyskauden aloitus
Syyskausi aloitetaan perinteeksi muodostuneella luento- ja virkistyspäivällä Vöyrin Norrvallassa lauantaina 14.10.


Ohjelma ja aikataulut:

Klo 11 Saapuminen: Aamupäiväkahvit ja tervetulotoivotus 

Klo 11.30. Ryhmäliikunta 

Klo 13 Ruokailu ravintolasalissa 

Klo 14 Luento ja keskustelua  
 

Sitovat ilmoittautumiset Ailalle viimeistään 30.9. Ilmoita samalla kimppakyydin tarpeesta.  

Början av höstperioden


Höstperioden börjar med den traditionella rekreationsdag. Vi har en stomimiddagen i Norrvalla, Vörå, på lördagen den 14.oktober, där finns aktiviteter på boda språk.  

Tidtabellen och program: 

Kl. 11 Ankomst och välkomstord 

Kl. 11.30 Lätt gruppmotion 

Kl. 13 Middag i restaurantsalen 

Kl. 14 Lektion och diskutering 
 

Bindande anmälningar till Aila sist 30.9. Fråga om samåkning.  

Lokakuu
 

Valtakunnallista avannepäivää vietetään 7.10. Oulussa. Sinne ilmoittaudutaan Finnilcon ohjeiden mukaan ja tilaisuus on kokonaisuudessaan omakustanteinen. Lokakuussa keskiviikkona 25.10. Etelä-Pohjanmaan Ilco järjestää myös vertaistuki-illan Härmän kuntokeskuksessa, johon myös Vaasailcon jäsenet olette tervetulleita. Nämä tilaisuudet ovat suomenkielisiä. 

Oktober

Den nationella stomidagen hålls den 7.10 i Uleåborg, anmälan enligt direktiv från Finnilco och man står själv för kostnaderna. Onsdagen den 25.10 ordnar Mellersta Österbottens Ilco en kamratstöds kväll vid Härmä Spa, dit även Vaasailco medlemmar är välkomna. Dessa båda tillfällen går på finska. 

Joulujuhla
 

Yhdistyksen joulujuhlaa vietetään Sulvan kestikievarissa lauantaina 16 joulukuuta. Siitä tiedotetaan tarkemmin vuoden neljännessä Finnilco-lehdessä. Laittakaahan näitä päivämääriä muistiin ja seuratkaa tiedottelua eri kanavissa. 

Julfest

Föreningens julfest firas på Solf Gästgiveri lördagen den 16 december. Mera information kommer i Finnilco tidningen. Lägg dessa datum på minnet och följ med mera information på våra andra forum.  

Hoppas att vi ses i många tillfälle! Tveka inte att ringa och fråga om det gäller stomin eller vår verksamhet. 

 

Hallitus toivottaa kaikille hauskaa syksyä! Styrelsen önskar trevlig höst!

Yhteystiedot/Kontakt information

Puheenjohtaja (jäsenrekisterin ylläpito ja vertaistukihenkilövälitys sekä tapahtumiin ilmoittautumiset)

Aila Ala-Aho

puhelin: 050 350 6716
sähköposti: aila.alaaho(at)gmail.com 

Varapuheenjohtaja
Kai Seilonen
puhelin: 040 415 6995
sähköposti: kai.seilonen(at)hotmail.com 
(OLKA-tukihenkilö) 
 

Sihteeri
Marita Tyynelä
puhelin: 040 732 8039
sähköposti: mt1886841(at)gmail.com 

Ordförande (tar hand om medlemsregistret, kamratstödsförmedlingen samt tar emot anmälningarna)
Aila Ala-Aho
telefon: 050 350 6716

e-post: aila.alaaho(at)gmail.com 
 

Viceordförande
Kai Seilonen
telefon: 040 415 6995
e-post: kai.seilonen(at)hotmail.com

 

Sekreterare
Marita Tyynelä
telefon: 040 732 8039

e-post: mt1886841(at)gmail.com (OLKA-stödsperson) 

bottom of page