VAASAILCO

Vaasan ilco.png

Vaasailco ry on vuonna 1977 perustettu potilas- ja tukiyhdistys, jonka tehtävänä on valvoa avanne- ja vastaavasti leikattujen etuja Vaasan ja Pohjanmaan alueella sekä Keskipohjanmaalla, sekä järjestää vertaistukitoimintaa ja tukihenkilökäyntejä. Yhdistys on kaksikielinen.

Vaasailco tarjoaa tukea ja ohjausta leikkaukseen valmistautuville, leikatuille sekä heidän omaisilleen ja läheisilleen. Avanneleikatulla on mahdollisuus tavata tukihenkilö, joka vierailee sairaalassa ennen leikkausta tai sen jälkeen. Vaasailcolla on viisi koulutettua tukihenkilöä, jotka tukevat ja auttavat sopeutumaan leikkauksen jälkeisiin tunteisiin ja elämään avanteen kanssa. Tukihenkilöä voi pyytää Vaasan keskussairaalan tai Keski-Pohjanmaan keskussairaalan avannehoitajalta tai soittamalla yhdistyksen numeroon, mistä ohjataan sopivan tukihenkilön puheille.

Vaasailcon toiminnasta vastaa vuosikokouksen valitsema hallitus, mutta myös jäsenet ovat tervetulleita toteuttamaan toimintaa!

Vaasailco rf är en 1977 grundad patient- och stödförening, vars uppgift är att vaka över stomi- och på motsvarande sätt opererades intressen i Vasa, Österbotten samt mellersta Österbotten. Även kamratstöd och stödpersonsbesök ordnas. Föreningen är tvåspråkig.

Vaasailco fungerar som en länk för dem som skall opereras samt för de opererade och deras anhöriga och bekanta. Den stomiopererade har möjlighet att träffa en stödperson, både före operationen och efter. Vaasailco har fem skolade stödpersoner, som kan stöda och hjälpa i anpassningen till ett liv med stomi. Vill man träffa en stödperson kan man kontakta stomiskötarna på Vasa eller Mellersta-Österbottens centralsjukhus eller genom att ringa föreningens telefonnummer, varifrån man får kontakten till en passande stödperson.
 

För Vaasailco`s verksamhet ansvarar styrelsen som väljs på årsmötet, men även medlemmarna är välkomna att förverkliga verksamheten!

Ajankohtaista/Aktuellt

Muistathan ilmoittaa aina yhteystietojen muutoksista (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite) puheenjohtajalle, tai toimistoon Annukalle, että voimme kirjata muuttuneet tiedot jäsenrekisteriin. Siten saat aina ajankohtaiset tiedotteet kotiisi joko sähköpostitse tai kirjeellä. Jos et ole varma, mitkä tiedot jäsenrekisterissä ovat, voit kysyä sitä puheenjohtajalta tai toimistosta järjestösihteeriltä.

Huomaathan myös, että kaikissa tilaisuuksissa on mahdollista liittyä jäseneksi. Avanne- tai vastaavasti leikattuna tai ennen leikkausta voit tulla tutustumaan toimintaan, vaikka et olisi vielä jäsen. Hyvää kesän odotusta. Toivottavasti nähdään kesän tapahtumissa!

 

Visst kommer du ihåg att meddela eventuella förändringar av kontaktuppgifterna (adress, telefonnummer och e-mailadress) till ordföranden, så att vi kan uppdatera ändringarna i medlemsregistret. På så vis får du aktuell information hem antingen per brev eller e-mail. Ifall du är osäker på vilka kontaktuppgifter som finns i registret, kan du fråga upp det av ordföranden eller från Finnilcos sekreterare på kontoret (Annukka Ylisaari 040 7169080). Även med övriga medlemsärenden kan du vara i kontakt till Finnilco kontoret.

Läs mer om de olika aktiviteterna i Finnilco-tidningen samt på finnilco.fi/jäsenyhdistykset-sidorna. Ha en bra väntan på sommaren och vi ses vid de olika tillfällena som ordnas!

Tapahtumia/Evenemang

Vertaistukihenkilökoulutus/Kamratstödsskolning 

Vaasailco järjestää virallisen vertaistukihenkilökoulutuksen yhdessä Etelä-Pohjanmaan Ilcon kanssa Finnilcon alaisuudessa. Koulutus tullaan toteuttamaan loppuvuodesta 2021. Koulutukseen otetaan tällä kertaa viisi osallistujaa Pohjanmaan alueelta ja viisi Etelä-Pohjanmaalta. Koulutukseen valittavat haastatellaan soveltuvuuden ja motivaation varmistamiseksi. Pyydän koulutuksesta ja vertaistukihenkilötoiminnasta kiinnostuneita ottamaan yhteyttä puheenjohtajaan (puh. 050 350 6716).

På uppdrag av Finnilco kommer Vaasailco att ordna en officiell kamratstödsskolning tillsammans med Syd-Österbottens Ilco-förening. Skolningen kommer att ordnas i slutet av år 2021. Ni som är intresserade av skolningen och kamratstödsverksamheten vänligen ta kontakt med ordförande. Med på skolningen ryms denna gång 5 från Österbotten och 5 från Syd-Österbotten. De sökande intervuas för att säkra lämpligheten och intresset. Kontakt till numret: 050 350 6716.

Yhteystiedot/Kontakt information

Puhelin/telefon: 050 350 6716

Puheenjohtaja, jäsenrekisterinhoitaja, tukihenkilötoiminta/
Ordförande, ansvarig för medlemsregister, stödpersonersverksamhet

Aila Ala-Aho
sähköposti/e-post: aila.alaaho(at)gmail.com

Varapuheenjohtaja/viceordförande

Jarmo Laakso
puh. 050 535 4547

Sihteeri/sekreterade

Marita Tyynelä
puh: 040 732 8039
sähköposti: mt1886841@gmail.com