top of page
J-pussi

J-PUSSI

Mitä ovat J-pussi ja IPAA-leikkaus

IleumsäiliöIPAA

IPAA-leikkaus on yleisin ohutsuoliavanteen korvaava leikkausvaihtoehto. IPAA-leikkauksessa paksu- ja peräsuoli poistetaan, mutta lantiopohjan lihakset, peräaukko ja sen sulkijalihakset säilytetään. Toimenpiteessä ohutsuolen loppuosasta muodostetaan yleensä J:n muotoinen säiliö, ns. J-pussi, joka yhdistetään peräaukkoon. IPAA-leikkaus tulee sanoista ileal pouch anal anastomosis.

IPAA-leikkauksen jälkeen uloste poistuu luonnollista reittiä peräaukon kautta. J-pussi toimii säiliönä poistuvalle ulosteelle peräsuolen tapaan. Koska nesteet eivät enää entiseen tapaan pääse imeytymään paksusuolessa, uloste on löysää ja entsyymipitoista. Ulostamiskertoja on melko tiheästi (4-6 kertaa/vrk), ja erite aiheuttaa helposti ärsytystä peräaukolle ja sitä ympäröivälle iholle.

Kuva: Convatec. Ohutsuolesta tehty säiliö; J-pussi.

Milloin IPAA-leikkaus tehdään?

IPAA-leikkaus on yksi hoitomuoto haavaiseen paksusuolentulehdukseen (colitis ulcerosa). Osalla haavaista koliittia sairastavista lääkehoito ei riitä pitämään tulehdusta kurissa. Sairaus voi myös aiheuttaa solumuutoksia paksusuoleen.

Familiaalista adenomatoottista polypoosia (FAP) sairastaville tehdään IPAA-leikkaus nuorella iällä. FAP on harvinainen, vallitsevasti periytyvä suolistosairaus, jossa paksu- ja peräsuolessa ilmenee suuri määrä polyyppeja. Leikkaushoito estää polyyppien muuttumisen pahanlaatuisiksi. Ilman leikkaushoitoa FAP johtaa paksu- tai peräsuolisyöpään keskimäärin 40-vuotiaana.

IPAA-leikkaus tehdään tilanteesta riippuen joko yksi- tai monivaiheisena. Osalle tehdään ensimmäisessä leikkauksessa J-säiliön lisäksi väliaikainen suojaava avanne.

IPAA-leikkaustyypin edellytyksenä on hyvä peräaukon sulkijalihasten toiminta. Suomessa on tehty IPAA-leikkausta 1980-luvulta lähtien, kaikkiaan on leikattu yli 1000 henkilöä.

Elämä J-Pussin kanssa

IPAA-leikkauksen jälkeen elimistön sopeutuminen tilanteeseen vie aikaa ainakin vuoden verran. Hiljalleen ulostamiskerrat harvenevat, pidätyskyky paranee ja uloste muuttuu kiinteämmäksi. Suurin osa leikatuista voi jatkaa entistä työtään ja harrastuksiaan. Elämänlaatu paranee, kun sairauden oireet helpottuvat ja lääkkeistä ja niiden mahdollisista sivuvaikutuksista päästään eroon.

IPAA-leikkaukseen voi kuitenkin liittyä komplikaatioita. Yleisin komplikaatio on ohutsuolisäiliön tulehdus eli pussiitti. Pussiitin oireita voivat olla mm. lisääntyneet ulostamiskerrat, kivut ja lämpöily. Tilanne on yleensä parannettavissa lääkehoidolla, mutta osalla tulehdus muuttuu krooniseksi. Pussiittia esiintyy yleensä vain haavaisen koliitin vuoksi leikatuilla, ei esimerkiksi FAP:n vuoksi leikatuilla, joilla bakteerikanta suolistossa on erilainen.

Jos IPAA-leikkaukseen liittyvät haitat käyvät potilaalle ylivoimaisiksi, on aina mahdollisuus tehdä perinteinen ohutsuoliavanne.

IPAA-leikattujen oma yhdistys

IPAA-yhdistys ry, yksi Finnilcon jäsenyhdistyksistä, tarjoaa tietoa ja vertaistukea IPAA-leikatuille ja niille, jotka ovat menossa leikkaukseen. Yhdistys on tehnyt tietopaketin, IPAA-kansion, joka on saatavilla suomen- ja ruotsinkielisenä versiona.

bottom of page