Teammates

STRATEGIA

Finnilcon perustehtävä

Finnilco toimii kaikkien avanne- ja vastaavasti leikattujen, anaali-inkontinenssipotilaiden ja heidän läheistensä hyvinvoinnin edistämiseksi.
Hyvinvoiva ihminen elää tasapainoista ja täyttä elämää ja hänellä on mahdollisuus toteuttaa itseään haluamallaan tavalla osana ympäröivää yhteiskuntaa. Leikkaus tai sairaus voivat kuulua ihmisen elämään, mutta ne eivät määritä koko ihmistä, eivätkä saa johtaa yhteiskunnasta syrjäytymiseen.
Finnilco tukee avanne- ja vastaavasti leikattujen ja anaali-inkontinenssipotilaiden sekä heidän läheistensä sopeutumista uuteen elämäntilanteeseen ja toimii heidän edunvalvojanaan.

Finnilcon strategiset tavoitteet vuosille 2017–2021

1. Iloa ja voimaa vertaisuudesta
 

 • Helposti löytyvä ja lähestyttävä yhteisö avanne- ja vastaavasti leikatulle ja anaali-inkontinenssipotilaalle ja heidän läheisilleen

 • Uusia, monipuolisia toimintamuotoja kehitetään jäsenistön tarpeita ja toiveita kuunnellen ja rohkeasti kokeilemalla – livenä ja verkossa

 • Vapaaehtoisille tukea ja kannustusta tehtäväänsä ja säännöllinen kiitos arvokkaasta työstä

 • Avoin ja rakentava viestintä ja yhteistyö vapaaehtoisten ja henkilökunnan kesken


2. Aktiivinen edunvalvoja

 • Finnilco toimii kaikkien avanne- ja vastaavasti leikattujen ja anaali-inkontinenssipotilaiden ja heidän läheistensä hyväksi riippumatta yhdistyksen jäsenyydestä

 • Tärkein edunvalvontatavoite on hoitotarvikejakelun tasa-arvoinen ja laadukas toteutuminen ja maksuttomuuden säilyminen

 • Välitetään kohderyhmille aktiivisesti tietoa heidän oikeuksistaan

 • Edunvalvonnan tehostamiseksi toimitaan yhteistyössä myös muiden tahojen kanssa

 • Kohderyhmien tuen edistämiseksi voidaan tehdä aloitteita valtakunnallisesti ja alueellisesti (esim. aloite ensitiedon päivien järjestämisestä sairaanhoitopiirissä)


3. Avanneasioiden asiantuntija

 • Huolehditaan ulkoisen ja sisäisen viestinnän luotettavuudesta

 • Asiantuntijatiedon ja kokemuksellisen tiedon tasapaino viestinnässä

 • Vaikutetaan asenteisiin ja vähennetään ennakkoluuloja tekemällä tunnetuksi avanne- ja vastaavia leikkauksia ja anaali-inkontinenssia sekä näihin johtavia tilanteita