Vapaaehtoistyö

TULE VAPAAEHTOISEKSI

Vapaaehtoistoiminta Finnilcossa 

Finnilcossa ja jäsenyhdistyksissä toimii avanne- ja vastaavasti leikattujen sekä anaali-inkontinenssipotilaiden hyväksi kaikkiaan noin 150 vapaaehtoista. Finnilcon jäsenyhdistykset toimivat täysin vapaaehtoisvoimin: niin vertaisryhmien tapaamiset, retket kuin virkistyspäivätkin ovat vapaaehtoisten toteuttamia. Myös keskusjärjestö Finnilcossa on mahdollista tehdä vapaaehtoistyötä. Esimerkiksi verkkovertaistapaamiset ovat vapaaehtoisvetoisia, ja Finnilco-lehden työryhmässä on mukana vapaaehtoisia kirjoittajia. 

Sinustako vapaaehtoinen? 
 

Onko sinulla jotakin sellaista osaamista, jota voisit vapaaehtoisena tarjota yhdistykselle?  Tai pyöriikö mielessäsi idea uudenlaisesta vertaistapahtumasta tai -toiminnasta, jota voisit itse ryhtyä toteuttamaan?  

Vapaaehtoisena on mahdollista toimia hyvin monella tavalla. Voit esimerkiksi 

  • toimia vertaistukihenkilönä leikkaukseen valmistautuville tai leikkauksen läpikäyneille

  • välittää kokemustietoa kokemustoimijana esimerkiksi terveydenhuollon ammattilaisille

  • vetää vertaisryhmää, esimerkiksi keskustelu- tai liikuntapainotuksella 

  • järjestää retkiä tai muuta virkistystoimintaa 

  • huolehtia yhdistyksen kirjanpidosta

  • toteuttaa jäsenyhdistyksen viestintää

  • kirjoittaa Finnilco-lehteen 

  • lisätä tietoisuutta avanne- ja vastaavista leikkauksista tai anaali-inkontinenssista sekä tarjolla olevasta vertaistuesta tuomalla sosiaalisessa mediassa esiin Finnilcoa, omaa jäsenyhdistystäsi ja näiden kohderyhmiä 

Joihinkin vapaaehtoistehtäviin ryhtyminen edellyttää, että henkilö käy ensin tehtävään valmentavan erillisen koulutuksen. Tällaisia tehtäviä ovat esimerkiksi vertaistukihenkilön ja kokemustoimijan tehtävät. 

Monia vapaaehtoistehtäviä voi kuitenkin tehdä ilman erillistä koulutusta, omien osaamisten ja kiinnostusten pohjalta.   

 

Voit myös toimia vapaaehtoisena niin pitkän tai lyhyen ajan kuin haluat – jos haluat kokeilla vapaaehtoisuutta aluksi vain kertaluontoisesti, voit esimerkiksi järjestää yhden tapahtuman, tarjota oman erityisosaamisesi pohjalta ohjelmaa yhteen kerhoiltaan tai kirjoittaa lukijatarinan Finnilco-lehteen.  

Vapaaehtoistoiminta on antoisaa! 

Vapaaehtoistoiminta on suosittu harrastus, eikä ihme. Vapaaehtoisena toimimalla voi esimerkiksi toimia itselleen merkityksellisen asian hyväksi, saada uusia ystäviä ja oppia uusia taitoja. Finnilcon kyselyssä (2019) vapaaehtoisina toimineet kertoivat juuri uusien ystävien ja vapaaehtoistoiminnan merkityksellisyyden saaneen heidät viihtymään vapaaehtoisina. Monen mielestä toiminta on ollut myös hauskaa. 

Hyvän mielen ja uuden oppimisen lisäksi vapaaehtoisuus voi tarjota myös muuta hyötyä: vapaaehtoisena hankittu kokemus vaikkapa ryhmien ohjaamisesta, tapahtumien järjestämisestä, yhdistyksen taloushallinnosta tai viestinnästä voi olla eduksi työelämässä.  

Miten pääsen mukaan? 

Jos vapaaehtoisuus kiinnostaa, ota yhteyttä joko omaan jäsenyhdistykseesi tai Finnilcon vapaaehtoistoiminnan koordinaattoriin Hanna Kemppaiseen, hanna.kemppainen(at)finnilco.fi, puh. 050 5766546 (myös tekstiviestit ja WhatsApp), niin katsotaan yhdessä, millainen tehtävä sopisi sinulle! Vapaaehtoisten koulutuksista tiedotetaan Finnilcon viestimissä. 

pexels-fauxels-3228684.jpg
Hae vertaistukihenkilökoulutukseen!
  • Onko sinulla oma kokemus avanne- tai j-pussileikkauksesta tai anaali-inkontinenssista? Oletko päässyt hyvin sinuiksi asian kanssa, ja haluaisit kuunnella ja tukea heitä, joille asiat tuntuvat vielä uusilta tai muuten vaikeilta?  

 

  • Oletko ehkä jo käynyt OLKA:n tai Syöpäyhdistyksen tukihenkilökoulutuksen, mutta et vielä Finnilcon koulutusta? Tai oletko joskus suorittanut Finnilcon tukihenkilökoulutuksen, mutta siitä on aikaa ja haluaisit kerrata ja päivittää tietojasi? 

 

Voit nyt hakea mukaan Finnilcon verkkovälitteiselle tukihenkilökurssille. Koulutukseen sisältyy luentoja ja keskusteluja etäyhteyden välityksellä sekä itsenäisiä tehtäviä. Koulutus toteutetaan Finnilcon omalla verkko-oppimisalustalla, ja lisäksi hyödynnetään Microsoft Teams- ja Google Meet -etäyhteyssovelluksia.  

 

Koulutuksen aikataulu ja ohjelma 

Ti 18.10. klo 17 – 18: Verkkokoulutusalustaan tutustuminen 

Ke 19.10. klo. 17 – 19: Vertaistukihenkilötoiminta Finnilcossa. Vertaistukihenkilön rooli sairaalan näkökulmasta.  

Ke 26.10. klo 17 – 19: Kriisissä olevan henkilön kohtaaminen.  

Ke 2.11. klo 17 – 19: Vertaistukitoiminnan periaatteet ja tukijana toimiminen käytännössä.

 

Ke 9.11. klo 17 – 19: Vapaaehtoisen oma jaksaminen. (HUOM! Avoin luento kaikenlaisissa vapaaehtoistehtävissä toimiville!) 

Ke 16.11. klo 17 – 19: Aktiivinen, osallistuva ja saavutettava tukihenkilö. 

Luentojen lisäksi kurssiin sisältyy verkkotehtäviä.  

 

Koulutukseen hakeutuminen 

 

Uudet tukihenkilöt: Uudet, ennestään tukihenkilökoulutusta käymättömät kurssilaiset suorittavat koko koulutuksen. Koulutuksen osallistujat valitaan hakemusten ja haastattelujen perusteella. Haastatteluihin edetään hakemusten perusteella, joten hakemus kannattaa tehdä huolella. Hakemuslomakkeen voi täyttää täällä. Hakuaika päättyy su 25.9.

Täydennyskoulutus: Aiemmin Finnilcon, OLKA:n tai Syöpäyhdistyksen tukihenkilökoulutuksen käyneet 

OLKA:n tai Syöpäyhdistyksen koulutuksella ei voi suoraan toimia vertaistukihenkilönä Finnilcolla, mutta jo osallistumalla kurssin ensimmäiselle luennolle saat tarvittavan lisäperehdytyksen Finnilcon tukihenkilötoimintaan. Halutessasi voit ilmoittautua myös muille luennoille. 

Jos olet jo aiemmin suorittanut Finnilcon tukihenkilökoulutuksen, mutta tuntuu siltä, että olisi hyödyllistä kerrata ja päivittää tietoja, voit ilmoittautua mukaan kurssin luento-osuuksille. Kertaajille on paikkoja rajoitetusti, ja osallistujat otetaan mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Erityistä haku- ja valintamenettelyä aiemmin kouluttautuneille ei ole. Täydennyskoulutusluennoille voi ilmoittautua täällä

Lisätietoja koulutuksesta ja siihen hakeutumisesta Hannalta: hanna.kemppainen@finnilco.fi, puh. 050 576 6546.