top of page
Vapaaehtoistyö

TULE VAPAAEHTOISEKSI

Vapaaehtoistoiminta Finnilcossa 

Finnilcossa ja jäsenyhdistyksissä toimii avanne- ja vastaavasti leikattujen sekä anaali-inkontinenssipotilaiden hyväksi kaikkiaan noin 150 vapaaehtoista. Finnilcon jäsenyhdistykset toimivat täysin vapaaehtoisvoimin: niin vertaisryhmien tapaamiset, retket kuin virkistyspäivätkin ovat vapaaehtoisten toteuttamia. Myös keskusjärjestö Finnilcossa on mahdollista tehdä vapaaehtoistyötä. Esimerkiksi verkkovertaistapaamiset ovat vapaaehtoisvetoisia, ja Finnilco-lehden työryhmässä on mukana vapaaehtoisia kirjoittajia. 

Sinustako vapaaehtoinen? 
 

Onko sinulla jotakin sellaista osaamista, jota voisit vapaaehtoisena tarjota yhdistykselle?  Tai pyöriikö mielessäsi idea uudenlaisesta vertaistapahtumasta tai -toiminnasta, jota voisit itse ryhtyä toteuttamaan?  

Vapaaehtoisena on mahdollista toimia hyvin monella tavalla. Voit esimerkiksi 

  • toimia vertaistukihenkilönä leikkaukseen valmistautuville tai leikkauksen läpikäyneille

  • välittää kokemustietoa kokemustoimijana esimerkiksi terveydenhuollon ammattilaisille

  • vetää vertaisryhmää, esimerkiksi keskustelu- tai liikuntapainotuksella 

  • järjestää retkiä tai muuta virkistystoimintaa 

  • huolehtia yhdistyksen kirjanpidosta

  • toteuttaa jäsenyhdistyksen viestintää

  • kirjoittaa Finnilco-lehteen 

  • lisätä tietoisuutta avanne- ja vastaavista leikkauksista tai anaali-inkontinenssista sekä tarjolla olevasta vertaistuesta tuomalla sosiaalisessa mediassa esiin Finnilcoa, omaa jäsenyhdistystäsi ja näiden kohderyhmiä 

Joihinkin vapaaehtoistehtäviin ryhtyminen edellyttää, että henkilö käy ensin tehtävään valmentavan erillisen koulutuksen. Tällaisia tehtäviä ovat esimerkiksi vertaistukihenkilön ja kokemustoimijan tehtävät. 

Monia vapaaehtoistehtäviä voi kuitenkin tehdä ilman erillistä koulutusta, omien osaamisten ja kiinnostusten pohjalta.   

 

Voit myös toimia vapaaehtoisena niin pitkän tai lyhyen ajan kuin haluat – jos haluat kokeilla vapaaehtoisuutta aluksi vain kertaluontoisesti, voit esimerkiksi järjestää yhden tapahtuman, tarjota oman erityisosaamisesi pohjalta ohjelmaa yhteen kerhoiltaan tai kirjoittaa lukijatarinan Finnilco-lehteen.  

Vapaaehtoistoiminta on antoisaa! 

Vapaaehtoistoiminta on suosittu harrastus, eikä ihme. Vapaaehtoisena toimimalla voi esimerkiksi toimia itselleen merkityksellisen asian hyväksi, saada uusia ystäviä ja oppia uusia taitoja. Finnilcon kyselyssä (2019) vapaaehtoisina toimineet kertoivat juuri uusien ystävien ja vapaaehtoistoiminnan merkityksellisyyden saaneen heidät viihtymään vapaaehtoisina. Monen mielestä toiminta on ollut myös hauskaa. 

Hyvän mielen ja uuden oppimisen lisäksi vapaaehtoisuus voi tarjota myös muuta hyötyä: vapaaehtoisena hankittu kokemus vaikkapa ryhmien ohjaamisesta, tapahtumien järjestämisestä, yhdistyksen taloushallinnosta tai viestinnästä voi olla eduksi työelämässä.  

Miten pääsen mukaan? 

Jos vapaaehtoisuus kiinnostaa, ota yhteyttä joko omaan jäsenyhdistykseesi tai Finnilcon vapaaehtoistoiminnan koordinaattoriin Hanna Kemppaiseen, hanna.kemppainen(at)finnilco.fi, puh. 050 5766546 (myös tekstiviestit ja WhatsApp), niin katsotaan yhdessä, millainen tehtävä sopisi sinulle! Vapaaehtoisten koulutuksista tiedotetaan Finnilcon viestimissä. 

bottom of page