Vapaaehtoistyö

TULE VAPAAEHTOISEKSI

Vapaaehtoistoiminta Finnilcossa 

Finnilcossa ja jäsenyhdistyksissä toimii kaikkiaan noin 150 vapaaehtoista. Esimerkiksi kaikki Finnilcon jäsenyhdistykset toimivat täysin vapaaehtoispohjalta, järjestäen vertais- ja virkistystoimintaa avanne- ja vastaavasti leikatuille ja anaali-inkontinenssipotilaille.

 

Vapaaehtoisena voit esimerkiksi

  • toimia vertaistukihenkilönä leikkaukseen valmistautuville tai leikkauksen läpikäyneille

  • välittää kokemustietoa kokemustoimijana esimerkiksi terveydenhuollon ammattilaisille

  • vetää vertaisryhmää, esimerkiksi keskustelu- tai liikuntapainotuksella 

  • järjestää retkiä tai muuta virkistystoimintaa 

  • huolehtia yhdistyksen kirjanpidosta

  • toteuttaa yhdistyksen viestintää

Joihinkin vapaaehtoistehtäviin ryhtyminen edellyttää, että henkilö käy ensin tehtävään valmentavan erillisen koulutuksen. Tällaisia tehtäviä ovat esimerkiksi vertaistukihenkilön ja kokemustoimijan tehtävät. 

Vapaaehtoistoiminta on antoisaa! 

Vapaaehtoistoiminta on suosittu harrastus, eikä ihme. Vapaaehtoisena toimimalla voi esimerkiksi toimia itselleen merkityksellisen asian hyväksi, saada uusia ystäviä ja oppia uusia taitoja. Finnilcon kyselyssä (2019) vapaaehtoisina toimineet kertoivat juuri uusien ystävien ja vapaaehtoistoiminnan merkityksellisyyden saaneen heidät viihtymään vapaaehtoisina. Monen mielestä toiminta on ollut myös hauskaa. 

Miten pääsen mukaan? 

Ota yhteyttä joko omaan jäsenyhdistykseesi tai Finnilcon toimistoon, niin katsotaan yhdessä, millainen tehtävä sopisi sinulle! Vapaaehtoisten koulutuksista tiedotetaan Finnilcon viestimissä.