top of page
Kokemustoiminta.jpg

LÄHEISILLE

Läheisille

Läheisen sairastaminen ja hoidot vaikuttavat myös perheenjäseniin ja muihin läheisiin.

Jos avanne- tai vastaava leikkaus tehdään pitkään jatkuneen kroonisen sairauden ja vaivojen vuoksi, sitä on tiennyt odottaa, ja siihen on osannut jo ennalta henkisesti varautua. On ollut aikaa sopeutua tilanteeseen sekä pohtia tulevaa muutosta itse ja läheisten kanssa. Tässä tilanteessa leikkaus yleensä helpottaa elämää ja parantaa elämänlaatua, vaikka aiheuttaakin suuren muutoksen ja uuteen totuttelun.

Äkillisissä sairastumisissa, syövän hoitona ja pahojen vammojen yhteydessä, leikkaus voidaan joutua tekemään kiireellisenä, eikä aikaa valmistautumiseen ole. Mukana voi olla myös vakavan sairauden tai onnettomuuden aiheuttama kuolemanpelko ja epävarmuus tulevaisuudesta.

 

Olipa leikkauksen syy ja tilanne mikä hyvänsä, siihen liittyy voimakas, mutta yksilöllinen tunnelataus. Erilaisia tunteita ei pidä sulkea pois, vaan niiden salliminen on tärkeää ja edistää selviytymistä. Asioista kannattaa keskustella avoimesti. Myös läheinen voi jakaa tunteitaan ja puhua esim. hyvän ystävän tai tukihenkilön kanssa. Myös ammattiapua on saatavilla, esimerkiksi pariterapeutille voi hakeutua joko yksin tai yhdessä puolison
kanssa.

Finnilco järjestää sopeutumista tukevia kursseja avanne- ja vastaavasti leikatuille, joista osaan voi osallistua myös oman läheisen kanssa. Kursseilla on mahdollisuus keskustella muiden samassa tilanteessa olevien kanssa ja saada näin vertaistukea. 

 

Läheisille on Facebookissa myös oma suljettu keskusteluryhmä "Avanne- ja vastaavasti leikattujen läheiset". Läheiset ovat tervetulleita osallistumaan kaikkeen Finnilcon ja jäsenyhdistysten toimintaan. 

bottom of page