Woman thumbs up pic by pexels-andrea-piacquadio-3767418.jpg

TUKI JÄSENYHDISTYKSILLE

Vapaaehtoistoiminnan koulutukset ja tukimateriaalit 

 

Finnilco järjestää jäsenyhdistysten vapaaehtoisille koulutusta kasvokkain ja verkossa. Koulutuksista tiedotetaan jäsenyhdistyksille uutiskirjeillä. 

Finnilco on laatinut jäsenyhdistyksille vapaaehtoistoiminnan tukimateriaalia, jota yhdistykset voivat käyttää esimerkiksi uusien vapaaehtoisten perehdyttämisen tukena. 

  

 

Tukea tukijalle -projekti

Finnilcolle on myönnetty kolmivuotinen projektiavustus vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen. Projekti käynnistyy vuonna 2021 vapaahtoistoiminnan koordinaattorin rekrytoinnilla.  

Pienavustukset jäsenyhdistyksille

Finnilco tukee jäsenyhdistysten järjestämää kaikille avointa vertaistukitoimintaa ja tiedon välittämistä vuosittain pienavustuksilla. Pienavustus voi olla maksimissaan 2000 euroa vuotta kohti. Pienavustukset jaetaan STEA:n Finnilcolle myöntämästä jäsenjärjestöavustuksesta.  

Jäsenyhdistys voi hakea Finnilcolta pienavustusta erillisellä hakulomakkeella. Lomakkeeseen kirjataan toiminta, johon avustusta haetaan sekä toiminnan talousarvio. 

Pienavustuksen hakuaika on vuosittain elokuun alussa. Vuodelle 2022 haettava pienavustus haetaan Finnilcolta 10.8.2021 mennessä. Finnilcon hallitus käsittelee hakemukset ja päättää myönnettävistä avustuksista. 

Finnilco hakee jäsenjärjestöavustusta STEA:lta syyskuussa jäsenyhdistyksiltään saamien pienavustushakemusten pohjalta. Alustava avustusesitys tulee STEA:lta joulukuussa. Lopullinen avustuspäätös julkaistaan alkuvuodesta, tammi-helmikuun vaihteessa. Finnilco tiedottaa pienavustuksia hakeneille järjestöille avustuspäätöksestä heti, kun lopullinen päätös on julkaistu.

Avustusehdot

Pienavustuksella järjestettävän toiminnan tulee olla kaikille kohderyhmään kuuluville avointa ja siitä tulee tiedottaa riittävän laajasti, ei ainoastaan jäsenkirjeessä.

 

Ennen pienavustuksen maksamista Finnilco ja pienavustuksen saava yhdistys allekirjoittavat sopimuksen avustuksensiirrosta. Finnilco lähettää avustuksensiirtosopimuksen allekirjoitettavaksi yhdistyksen puheenjohtajalle. Finnilco maksaa pienavustuksen jäsenyhdistyksen tilille, kun allekirjoitettu sopimus on palautunut Finnilcolle.

Avustuksia koskeva lainsäädäntö ja STEA:n ohjeistus avustuksen käytöstä koskee myös pienavustuksia.  

Pienavustuksen saaja on velvollinen raportoimaan toteutuneesta toiminnasta ja kustannuksista Finnilcolle sekä toimimaan kirjanpitolain mukaisesti. 

Avustusta saa käyttää avustuksen myöntämisvuoden ja sitä seuraavan kalenterivuoden aikana syntyviin kuluihin ja menoihin. Jos suunnitellun toiminnan kulut eivät toteudu täysimääräisinä, mahdollinen ylijäävä avustus siirtyy käytettäväksi seuraavana vuonna, sillä ei voi kattaa yhdistyksen muusta toiminnasta aiheutuvia kuluja. Käyttämätön (siirtyvä) avustus on merkittävä kirjanpitoon saatuna avustusennakkona kirjanpitolain mukaisesti.

Toimintatukeen liittyviin kysymyksiin vastaa Finnilcon toimistolla Sini Nykänen.