top of page
Woman thumbs up pic by pexels-andrea-piacquadio-3767418.jpg

TUKI JÄSENYHDISTYKSILLE

Pienavustukset jäsenyhdistyksille

Finnilco tukee jäsenyhdistysten järjestämää kaikille avointa vertaistukitoimintaa ja tiedon välittämistä vuosittain pienavustuksilla. Pienavustukset jaetaan STEA:n Finnilcolle myöntämästä jäsenjärjestöavustuksesta.
 

Millä perusteella avustusta myönnetään:

 • Avustusta myönnetään Finnilcon jäsenyhdistyksille heidän järjestämäänsä vertais- ja virkistystoimintaan, vertaistukihenkilötoimintaan sekä tiedottamiseen.   

 • Osa pienavustuksesta määräytyy aina jäsenmäärän mukaan: 2 e/jäsen, mutta maksimissaan 400 euroa/yhdistys. Jäsenmäärä huomioidaan edellisvuoden lopun jäsentilanteen mukaan.

 • Osa pienavustuksesta määräytyy suunniteltujen vertaistapaamisten määrän mukaan:

  • Yksittäisen vertais- tai liikuntakerhokerran avustus on 50 e/kerta, mutta maksimissaan vertais- tai liikuntakerhoista voidaan myöntää 1000 euroa /yhdistys.

  • Yhtä avanne- tai virkistyspäivää, luentotilaisuutta tai retkeä kohti korvaus voi olla maksimissaan 600 euroa/yhdistys. Jos tilaisuus on kahden yhdistyksen yhteinen tapahtuma, niin järjestävä taho voi saada 600 euroa ja vieraileva yhdistys 600 euroa tapahtumaan kohdistuvaan retkeen.

 • Lisäksi pienavustusta voi käyttää tiedotuskuluihin (esimerkiksi ilmoitukset paikallislehdissä, esitteen painatus) tai vertais- ja virkistystoiminnan järjestämisestä aiheutuviin vapaaehtoisten matkakuluihin ja vertaistukihenkilöiden matkakuluihin.

 • Maksimiavustus/yhdistys on STEA:n ohjeen mukaan 2000 €.
   

Muita kriteerejä:

 • Hakemus on oltava ajoissa, myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

 • Yhdistys, joka ei ole hakenut edellisvuodelle avustusta, tai jolle ei ole sitä myönnetty, on etusijalla avustuksen saajissa, edellyttäen että kaikki muut kriteerit täyttyvät.

 • Pienavustuksella järjestettävästä toiminnasta tiedottaminen on tärkeää, sillä sen tulee olla kaikille avointa yhdistyksen jäsenyydestä riippumatta. Pienavustuksen myöntäminen edellyttää hyväksyttyä tiedotussuunnitelmaa / sitoutumista siihen, että pienavustuksella järjestettävästä toiminnasta ilmoitetaan etukäteen minimissään Finnilcon kotisivuilla ja Finnilco-lehdessä, mielellään myös verkkopalveluissa kuten Lähellä.fi -palvelussa, paikallislehdissä ym.
   

Rajoitukset:

 • Avustusta ei voi käyttää hallituksen kokouksiin, vuosikokouksiin, kirjanpitoon tms. hallintomenoihin eikä jäsenkirjeiden postituksiin.

 • Pienavustuksella järjestettävästä toiminnasta tiedottamisen laiminlyöminen johtaa siihen, että avustusta ei myönnetä seuraavana vuonna.

 • Yhdistys, joka ei käytä avustusta kokonaan sinä vuonna, jolle se on myönnetty, joutuu palauttamaan käyttämättä jääneen avustuksen Finnilcolle. Finnilco jakaa sen edelleen pienavustuksina jäsenyhdistyksille.

 • Avustuksen käytön raportoinnin laiminlyönti määräaikaan mennessä johtaa siihen, että avustusta ei myönnetä seuraavana vuonna.
   

Huomioitavaa:

 • Jos yllä mainittujen kriteerien jälkeen joudutaan avustusten myöntämisessä tekemään lisäharkintaa, niin päätöksenteossa huomioidaan lisäksi:

 • Arvioitu toimintaan osallistuvien henkilöiden lukumäärä

 • Toiminta-alueen laajuus

 • Läpinäkyvyyden lisäämiseksi pienavustusten hakijat, haetut avustusmäärät, suunniteltu toiminta sekä myönnetyt avustukset kerrotaan hallituksen kokouksen pöytäkirjassa (kokous, jossa avustuspäätökset tehdään).

Hakeminen ja aikataulu

Jäsenyhdistys voi hakea Finnilcolta pienavustusta sähköisellä lomakkeella tai paperisella lomakkeella. Lomakkeeseen kirjataan toiminta, johon avustusta haetaan sekä toiminnan talousarvio. 

Pienavustuksen hakuaika on vuosittain elokuun alussa. Vuodelle 2025 haettava pienavustus haetaan Finnilcolta 18.8.2024 klo 23.59 mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. Finnilcon hallitus käsittelee hakemukset ja päättää myönnettävistä avustuksista. 

Finnilco hakee jäsenjärjestöavustusta STEA:lta syyskuussa jäsenyhdistyksiltään saamien pienavustushakemusten pohjalta. Alustava avustusesitys tulee STEA:lta joulukuussa. Lopullinen avustuspäätös julkaistaan alkuvuodesta, tammi-helmikuun vaihteessa. Finnilco tiedottaa pienavustuksia hakeneille järjestöille avustuspäätöksestä heti, kun lopullinen päätös on julkaistu.

Ennen pienavustuksen maksamista Finnilco ja pienavustuksen saava yhdistys allekirjoittavat sopimuksen avustuksensiirrosta. Finnilco lähettää avustuksensiirtosopimuksen allekirjoitettavaksi yhdistyksen puheenjohtajalle. Finnilco maksaa pienavustuksen jäsenyhdistyksen tilille, kun allekirjoitettu sopimus on palautunut Finnilcolle.

Avustuksia koskeva lainsäädäntö ja STEA:n ohjeistus avustuksen käytöstä koskee myös pienavustuksia.  

Pienavustuksen saaja on velvollinen raportoimaan toteutuneesta toiminnasta ja kustannuksista Finnilcolle sekä toimimaan kirjanpitolain mukaisesti.

Toimintatukeen liittyviin kysymyksiin vastaa Finnilcon toimistolla Sini Nykänen. 

Tukea Tukijalle -toiminta: Vapaaehtoistoiminnan tuki ja koordinointi Finnilcolla 

Finnilco sai vuonna 2021 kolmivuotisen projektiavustuksen vapaaehtoistoiminnan koordinointiin ja kehittämiseen. Tukea Tukijalle -projekti kestää heinäkuuhun 2024. Toiminnalle saatiin jatkorahoitus, joten heinäkuusta eteenpäin Tukea Tukijalle -toiminta jatkuu vakituisena osana Finnilcon toimintaa. 

Ota yhteyttä vapaaehtoisuusasioissa 

Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Hanna Kemppainen järjestää Tukea Tukijalle -otsikon alla vapaaehtoisille koulutusta ja vertaistapaamisia, vierailee jäsenyhdistyksissä sekä tuottaa materiaalia toiminnan tueksi. Myös tukihenkilö- ja kokemustoimintakoulutukseen ja vapaaehtoisten jaksamisen tukemiseen liittyvät asiat kuuluvat koordinaattorin toimenkuvaan.  

Koulutuksista ja muusta vapaaehtoisille suunnatusta toiminnasta viestitään suoraan kohderyhmälle sähköpostitse, mutta myös Finnilcon uutiskirjeen, verkkosivujen ja lehden kautta.   

Jäsenyhdistykset, vapaaehtoiset ja vapaaehtoisuudesta kiinnostuneet voivat ottaa kaikissa vapaaehtoistoimintaan liittyvissä asioissa yhteyttä Hannaan, hanna.kemppainen@finnilco.fi, puh. 050 5766 546 (myös tekstiviestit ja WhatsApp).   

Materiaalit vapaaehtoisille

Finnilco on laatinut jäsenyhdistyksille vapaaehtoistoiminnan tukimateriaalia, jota yhdistykset voivat käyttää esimerkiksi uusien vapaaehtoisten perehdyttämisen tukena.  

 

Kesällä 2023 avattiin luottamushenkilöille suunnattu, jatkuvasti täydentyvä perehdytysalue ja materiaalipankki Finnilcon verkkokoulutusalusta Oivalluksessa. Luottamushenkilöiden perehdytysalueelle liittyäksesi tarvitset kurssiavaimen, jota voit tiedustella omasta yhdistyksestäsi tai Hannalta. Oivalluksen käyttäjäksi pääset rekisteröitymään osoitteessa https://oivallus.finnilco.fi/ Oivallukseen tullaan tuottamaan materiaalia myös muiden vapaaehtoisten toiminnan tueksi.  

 

Vuonna 2020 julkaistu PDF-muotoinen Vapaaehtoisena Finnilcon jäsenyhdistyksessä -opas on ladattavissa alta:

bottom of page