top of page
Woman thumbs up pic by pexels-andrea-piacquadio-3767418.jpg

TUKI JÄSENYHDISTYKSILLE

Vapaaehtoistoiminnan tuki ja koordinointi

 

Finnilco sai vuonna 2021 kolmivuotisen projektiavustuksen vapaaehtoistoiminnan koordinointiin ja kehittämiseen. Tukea tukijalle -projekti jatkuu heinäkuuhun 2024. Toiminnalle on haettu jatkorahoitusta.  

 

Projektin aikana ja mahdollisen jatkorahoituksen toteutuessa vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Hanna Kemppainen järjestää vapaaehtoisille koulutusta ja vertaistapaamisia, vierailee jäsenyhdistyksissä sekä tuottaa materiaalia toiminnan tueksi. Myös tukihenkilö- ja kokemustoimintakoulutukseen ja vapaaehtoisten jaksamisen tukemiseen liittyvät asiat kuuluvat koordinaattorin toimenkuvaan.  

 

Koulutuksista ja muusta vapaaehtoisille suunnatusta toiminnasta viestitään pääasiallisesti suoraan kohderyhmälle sähköpostitse, mutta toisinaan myös Finnilcon uutiskirjeen, verkkosivujen ja lehden kautta.  

 

Jäsenyhdistykset, vapaaehtoiset ja vapaaehtoisuudesta kiinnostuneet voivat ottaa kaikissa vapaaehtoistoimintaan liittyvissä asioissa yhteyttä Hannaan, hanna.kemppainen@finnilco.fi, puh. 050 5766 546 (myös tekstiviestit ja WhatsApp).  

Materiaalit vapaaehtoisille

Finnilco on laatinut jäsenyhdistyksille vapaaehtoistoiminnan tukimateriaalia, jota yhdistykset voivat käyttää esimerkiksi uusien vapaaehtoisten perehdyttämisen tukena.  

 

Kesällä 2023 avattiin luottamushenkilöille suunnattu, jatkuvasti täydentyvä perehdytysalue ja materiaalipankki Finnilcon verkkokoulutusalusta Oivalluksessa. Luottamushenkilöiden perehdytysalueelle liittyäksesi tarvitset kurssiavaimen, jota voit tiedustella omasta yhdistyksestäsi tai Hannalta. Oivalluksen käyttäjäksi pääset rekisteröitymään osoitteessa https://oivallus.finnilco.fi/ Oivallukseen tullaan tuottamaan materiaalia myös muiden vapaaehtoisten toiminnan tueksi.  

 

Vuonna 2020 julkaistu PDF-muotoinen Vapaaehtoisena Finnilcon jäsenyhdistyksessä -opas on ladattavissa oheisesta linkistä:

Pienavustukset jäsenyhdistyksille

Finnilco tukee jäsenyhdistysten järjestämää kaikille avointa vertaistukitoimintaa ja tiedon välittämistä vuosittain pienavustuksilla. Pienavustukset jaetaan STEA:n Finnilcolle myöntämästä jäsenjärjestöavustuksesta.

Myönnettävän avustuksen määrään vaikuttaa yhdistyksen jäsenmäärän / potentiaalisen osallistujamäärän ohella erityisesti suunnitellun toiminnan määrä.

  • Yksittäisen vertais- tai liikuntakerhokerran avustus on 50 €/kerta, mutta maksimissaan vertais- tai liikuntakerhoista voidaan myöntää 1000 €/yhdistys. 

  • Yhtä avanne- tai virkistyspäivää, luentotilaisuutta tai retkeä kohti korvaus voi olla maksimissaan 600 €/yhdistys. 

  • Pienavustus voi olla maksimissaan 2000  vuotta kohti. 

Jäsenyhdistys voi hakea Finnilcolta pienavustusta sähköisellä hakulomakkeella tai paperisella lomakkeella. Lomakkeeseen kirjataan toiminta, johon avustusta haetaan sekä toiminnan talousarvio. 

Pienavustuksen hakuaika on vuosittain elokuun alussa. Vuodelle 2024 haettava pienavustus haetaan Finnilcolta 20.8.2023 klo 23.59 mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. Finnilcon hallitus käsittelee hakemukset ja päättää myönnettävistä avustuksista. 

Finnilco hakee jäsenjärjestöavustusta STEA:lta syyskuussa jäsenyhdistyksiltään saamien pienavustushakemusten pohjalta. Alustava avustusesitys tulee STEA:lta joulukuussa. Lopullinen avustuspäätös julkaistaan alkuvuodesta, tammi-helmikuun vaihteessa. Finnilco tiedottaa pienavustuksia hakeneille järjestöille avustuspäätöksestä heti, kun lopullinen päätös on julkaistu.

Avustusehdot

Pienavustuksella järjestettävän toiminnan tulee olla kaikille kohderyhmään kuuluville avointa ja siitä tulee tiedottaa riittävän laajasti, ei ainoastaan jäsenkirjeessä. Avustuksen saajilta edellytetään sitoutumista tiedottamiseen. 

Ennen pienavustuksen maksamista Finnilco ja pienavustuksen saava yhdistys allekirjoittavat sopimuksen avustuksensiirrosta. Finnilco lähettää avustuksensiirtosopimuksen allekirjoitettavaksi yhdistyksen puheenjohtajalle. Finnilco maksaa pienavustuksen jäsenyhdistyksen tilille, kun allekirjoitettu sopimus on palautunut Finnilcolle.

Avustuksia koskeva lainsäädäntö ja STEA:n ohjeistus avustuksen käytöstä koskee myös pienavustuksia.  

Pienavustuksen saaja on velvollinen raportoimaan toteutuneesta toiminnasta ja kustannuksista Finnilcolle sekä toimimaan kirjanpitolain mukaisesti. Avustuksen käytön raportoinnin laiminlyönti määräaikaan mennessä johtaa siihen, että avustusta ei myönnetä seuraavana vuonna.

Jos suunnitellun toiminnan kulut eivät toteudu täysimääräisinä, mahdollinen ylijäävä avustus palautetaan Finnilcolle. Finnilco jakaa sen eteenpäin seuraavan vuoden pienavustuksissa. Pienavustuksella ei voi kattaa yhdistyksen muusta toiminnasta aiheutuvia kuluja. 

Toimintatukeen liittyviin kysymyksiin vastaa Finnilcon toimistolla Sini Nykänen. 

bottom of page