top of page
Woman thumbs up pic by pexels-andrea-piacquadio-3767418.jpg

TUKI JÄSENYHDISTYKSILLE

Vapaaehtoistoiminnan koulutukset ja tukimateriaalit 

 

Finnilco järjestää jäsenyhdistysten vapaaehtoisille koulutusta kasvokkain ja verkossa. Koulutuksista tiedotetaan jäsenyhdistyksille uutiskirjeillä. 

Finnilco on laatinut jäsenyhdistyksille vapaaehtoistoiminnan tukimateriaalia, jota yhdistykset voivat käyttää esimerkiksi uusien vapaaehtoisten perehdyttämisen tukena. 

  

 

Tukea tukijalle -projekti

Finnilcolle on myönnetty kolmivuotinen projektiavustus vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen. 

Projektin puitteissa rekrytoitiin Finnilcolle vapaaehtoistoiminnan koordinaattori. Hanna Kemppainen aloitti tehtävässä heinäkuussa 2021. Projektin käynnistysvaiheen jälkeen varsinaiset toimenpiteet pääsevät alkuun syksyn -21 aikana.  

 

Projektin aikana Finnilco yhdessä jäsenyhdistysten kanssa kehittää vapaaehtoistoiminnan käytäntöjä ja rakentaa selkeän polun vapaaehtoisena toimimiseen. Lisäksi luodaan uutta perehdytysmateriaalia vapaaehtoisena toimimiseen. Tärkeitä osia projektissa ovat myös yhteydenpidon vahvistaminen Finnilcon ja vapaaehtoisten välillä sekä vapaaehtoisten toiminnan ja jaksamisen tukeminen erilaisten koulutusten sekä vertaistapaamisten avulla.   

 

Projektissa tullaan järjestämään lukuisia vapaaehtoistoimijoille suunnattuja koulutuksia ja vertaistapaamisia niin kasvotusten kuin verkossakin. Osa tapaamisista on alueellisia, ja ne järjestetään yhteistyössä jäsenyhdistysten kanssa.  

 

Jäsenyhdistykset voivat ottaa kaikissa vapaaehtoistoimintaan liittyvissä asioissa yhteyttä Hanna Kemppaiseen, hanna.kemppainen@finnilco.fi, puh. 050 5766 546 (myös tekstiviestit ja WhatsApp). 

Pienavustukset jäsenyhdistyksille

Finnilco tukee jäsenyhdistysten järjestämää kaikille avointa vertaistukitoimintaa ja tiedon välittämistä vuosittain pienavustuksilla. Pienavustus voi olla maksimissaan 2000 euroa vuotta kohti. Pienavustukset jaetaan STEA:n Finnilcolle myöntämästä jäsenjärjestöavustuksesta.  

Jäsenyhdistys voi hakea Finnilcolta pienavustusta erillisellä hakulomakkeella. Lomakkeeseen kirjataan toiminta, johon avustusta haetaan sekä toiminnan talousarvio. 

Pienavustuksen hakuaika on vuosittain elokuun alussa. Vuodelle 2023 haettava pienavustus haetaan Finnilcolta 21.8.2022 mennessä. Finnilcon hallitus käsittelee hakemukset ja päättää myönnettävistä avustuksista. 

Finnilco hakee jäsenjärjestöavustusta STEA:lta syyskuussa jäsenyhdistyksiltään saamien pienavustushakemusten pohjalta. Alustava avustusesitys tulee STEA:lta joulukuussa. Lopullinen avustuspäätös julkaistaan alkuvuodesta, tammi-helmikuun vaihteessa. Finnilco tiedottaa pienavustuksia hakeneille järjestöille avustuspäätöksestä heti, kun lopullinen päätös on julkaistu.

Avustusehdot

Pienavustuksella järjestettävän toiminnan tulee olla kaikille kohderyhmään kuuluville avointa ja siitä tulee tiedottaa riittävän laajasti, ei ainoastaan jäsenkirjeessä.

 

Ennen pienavustuksen maksamista Finnilco ja pienavustuksen saava yhdistys allekirjoittavat sopimuksen avustuksensiirrosta. Finnilco lähettää avustuksensiirtosopimuksen allekirjoitettavaksi yhdistyksen puheenjohtajalle. Finnilco maksaa pienavustuksen jäsenyhdistyksen tilille, kun allekirjoitettu sopimus on palautunut Finnilcolle.

Avustuksia koskeva lainsäädäntö ja STEA:n ohjeistus avustuksen käytöstä koskee myös pienavustuksia.  

Pienavustuksen saaja on velvollinen raportoimaan toteutuneesta toiminnasta ja kustannuksista Finnilcolle sekä toimimaan kirjanpitolain mukaisesti. 

Avustusta saa käyttää avustuksen myöntämisvuoden ja sitä seuraavan kalenterivuoden aikana syntyviin kuluihin ja menoihin. Jos suunnitellun toiminnan kulut eivät toteudu täysimääräisinä, mahdollinen ylijäävä avustus siirtyy käytettäväksi seuraavana vuonna, sillä ei voi kattaa yhdistyksen muusta toiminnasta aiheutuvia kuluja. Käyttämätön (siirtyvä) avustus on merkittävä kirjanpitoon saatuna avustusennakkona kirjanpitolain mukaisesti.

Toimintatukeen liittyviin kysymyksiin vastaa Finnilcon toimistolla Sini Nykänen. 

bottom of page