top of page
Oppaat ja esitteet

OPPAAT JA ESITTEET

Avanneopas

Finnilcon julkaiseman Avanneoppaan tarkoitus on tukea ensisijaisesti vastikään avanne- tai vastaavasti leikattuja tai leikkaukseen valmistautuvia. Oppaassa on tietoa myös J-pussista, suolirakosta ja anaali-inkontinenssista.

Tietoa

Avanneoppaassa kerrotaan, mikä on avanne ja millaisia erilaisia avanteita voi olla. Oma lukunsa on leikkaukseen valmistautumisesta ja sen jälkeen huomioon otettavista asioista.
Avanteen hoitamiseen annetaan ammattilaisten neuvojen lisäksi myös käytännön elämässä hyväksi koettuja vinkkejä. Esimerkiksi avannesidoksen vaihtamisesta esitetään kuvitetut ohjeet.

Rohkaisua

Leikkauksen jälkeen monia askarruttavat ajatukset mahdollisista komplikaatiosta ja pohdinnat siitä, mitä uskaltaa tehdä. Komplikaatioista on hyvä olla tietoinen, jotta osaa toimia tilanteen tullessa, vaikka jatkuvaan pelkoon ei ole mitään syytä. Luvut liikunnasta, ravinnosta ja seksuaalisuudesta sekä matkustamisesta rohkaisevat elämään mahdollisimman normaalia ja täysipainoista elämää. Oppaassa kerrotaan myös sosiaaliturvasta ja annetaan kansainvälinen sanasto, jonka avulla asiointi helpottuu myös ulkomailla.

Vertaistukea

Vertaistuki auttaa monia sopeutumaan leikkauksen jälkeen. Finnilco on jokaista avanne- tai vastaavasti leikattua sekä anaali-inkontinenssipotilaita varten. Avanneopas kertoo myös Finnilcon toiminnasta ja jäseneduista.

Avannehoitajat, sosiaalityöntekijät ja muut ammattilaiset voivat tilata avanneopasta Finnilcolta jaettavaksi potilaille ja asiakkaille. Opas lähetetään Finnilcon uusille jäsenille liittymisen yhteydessä.

Avanneoppaan kansi

(päivitetty 2021)

Pussin kanssa pedissä - kohti hyvää seksiä avanne- tai vastaavan leikkauksen jälkeen

Seksuaalineuvoja Hanna Kemppaisen kirjoittama seksuaaliopas on käytännönläheinen opas itsetunnosta, seksuaalisuuden eri muodoista ja intiimiydestä kaiken ikäisille avanne- ja vastaavasti leikatuille.

Neuvoja fyysisiin ja psyykkisiin haasteisiin

Oppaassa käydään aluksi läpi seksuaalisuuden ja seksin määritelmät yleisellä tasolla, jonka jälkeen aihetta siirrytään tarkastelemaan avanne- ja vastaavan leikkauksen näkökulmasta. Tarjolla on monia käytännön vinkkejä muun muassa seksielämän aloittamiseen leikkauksen jälkeen, oikeanlaisen ehkäisyn löytämiseen, yhdyntäkipuihin ja erektio-ongelmiin. Oppaassa käydään läpi myös erilaisia psyykkisiä haasteita, joita leikkaus voi aiheuttaa itsetunnolle ja seksuaalisuudelle.

Uuden seksielämän ilo

Avanne- ja vastaava leikkaus on aina iso muutos niin fyysisellä, psyykkisellä kuin sosiaalisellakin tasolla, mutta Pussin kanssa pedissä – opas tuo esiin myös uudenlaisen seksielämän mahdollistamia positiivisia muutoksia.  Oppaassa käydään läpi miten esimerkiksi fantasioita, käsi- ja suuseksiä, erilaisia välineitä ja anaaliseksiä voi hyödyntää uuden seksielämän rakentamisessa. On tärkeää muistaa, että kehitys on osa seksiä joka tapauksessa eikä avanne- tai vastaavan leikkauksen tarvitse viedä seksin iloa pois.

Avannehoitajat voivat tilata opasta Finnilcolta jaettavaksi potilailleen.

Seksuaalioppaan kansi

Avannesanaston käännökset

Finnilco on kääntänyt avanteisiin liittyvää erikoissanastoa ruotsiksi, englanniksi, espanjaksi, italiaksi, ranskaksi ja saksaksi.

Kuvituskuva avannesanastolle
bottom of page