top of page
J-pussi_kuvitus1.png

PÅ SVENSKA

Finnilco r.f. – Föreningen för stomi- och reservoaropererade och patienter med analinkontinens

Finnilcos kärnuppgifter omfattar utbyte av expertinformation, tillhandahållande av kamratstöd och intressebevakning. På den här sidan hittar du info om: 

Finnilco ger information genom många informationskanaler

 • Finnilcos medlemstidning ges ut 4 gånger per år 

 • Elektroniskt medlemsbrev skickas ut 6 gånger per år  

 • Webbsidan www.finnilco.fi (med medlemsorganisationer som har sina egna sidor)

 • Finnilco har även guider och en barnbok

 • Dessutom anordnar Finnilco online föreläsningar som är öppna för alla

 • Och förstås hoppas vi att alla gillar och följer Finnilco på sociala medier: Facebook-sida och Instagram-konto som heter finnilcory

Finnilco på Facebook:

Finnilco på Instagram:

 • Facebook
 • Instagram
Anchor 1

Finnilco anordnar kamratstöd i olika formen

Det finns olika möjligheter att hitta kamratstöd. Finnilco har volontärutbildade kamratstödjare som man kan prata konfidentiellt med. Dessutom finns det verksamhet över nästan hela Finland och på nätet.

Personligt kamratstöd

Om du vill ha personligt kamratstöd, kan du prata med en stödperson före operationen, på sjukhuset eller efter operationen. Vårt syfte är att hitta en stödperson i samma ålder och med samma operation som dig.

Om du vill ha en stödperson kan du kontakta Finnilco eller någon av våra medlemsföreningar. Också sjuksköterskan på polikliniken kan hjälpa du med att hitta stödpersonen.

Möten med stödpersonen är konfidentiella och kostnadsfria. Medlemskap i föreningen krävs inte för att få en stödperson. Du kan delta i 1–5 möte tillsammans med stödpersonen.

Gruppverksamhet

Om du vill bli bekant med andra stomi- och reservoaropererade, finns det många olika tillfällen för det. Finnilcos årliga evenemang omfattar

 • Sommardagar

 • Stomidagen

 • Subventionerad semester (i samarbete med Maaseudun terveys- ja lomahuolto ry / MTLH)
   

Dessutom arrangerar Finnilco cirka sex kurser per år i olika delar av Finland. Kurserna är riktade till stomi- och reservoaropererade. Under kursen får man information, stöd och uppmuntran för livet. Ibland har vi också en svenskspråkig kurs, men tyvärr inte varje år.

Kurserna omfattar kamrat- och expertstöd och rekreation. Förstagångssökande prioriteras i urvalsprocessen. Kurserna är alltid kostnadsfria för deltagare.

Också medlemsföreningarna har verksamhet i olika delar av Finland. Medlemsföreningar anordnar till exempel diskussionsträffar, sport och utflykter som aktiviteter.

Verksamhet på nätet

Verksamhet på nätet är alltid avgiftsfri och öppen även för icke-medlemmar.

Vi har två slutna samtalsgrupper på Facebook (på finska, men du kan också börja ett samtal på svenska).

 

Grupperna heter:

Finnilco organiserar distansgymnastik för tarmopererade i samarbete med Colores rf. Man kan delta i fysioterapeutledda övningar åtta (8) veckor efter operationen. Gymnastiken anordnas på Microsoft Teams. Anmäl dig här: FloMembers - Etäjumppa suolistoleikatuille

Onlinemöten med likasinnade anordnar vi även på svenska. Möten inkluderar en frivillig kamratrådgivare och de arrangeras på Google Meet. Mer information nedanför: 

Anchor 2
Anchor 3
Anchor 4

Svenskspråkiga kamratstödsmöten på nätet

Kom med och diskutera på ett svenskspråkigt kamratstödsmöte på nätet!​

I en informell diskussion har du möjlighet att få höra och dela med dig av tips och erfarenheter.

Diskussionen modereras av två Finnilco-frivilliga. 

Onlineevenemanget är kostnadsfritt och öppet för alla, medlemskap i Finnilco är ingen förutsättning.

Höstens mötestider är:

torsdag den 26.9.

tisdag den 22.10.

torsdag den 21.11.

tisdag den 10.12.

Anmälning görs närmare varje mötet.​

För att kunna delta i mötet behöver du: 

 • internetanslutning 

 • mobil, platta eller dator med kamera

 • mikrofon och högtalare/hörlurar

Syksyn VV-ilta mainokset verkkosivuille (Instagram-postaus).jpg
Anchor 5
bottom of page