Pariskunta istuskelemassa luonnossa.

KURSSIT

Vuoden 2021 kurssit

7.-9.5.2021 Ipaa-leikattu ja läheinen -kurssi Jyväskylä, Scandic Laajavuori

Kurssilla selvitellään arkipäivän elämää J-pussin kanssa, mahdollisia ongelmatilanteita sekä seksuaalisuuteen/psyykkiseen hyvinvointiin, ruokavalioon, ihonhoitoon ym. liittyviä asioita. Kurssilla on mahdollisuus henkilökohtaiseen tapaamiseen avannehoitajan kanssa.

Hakuaika: to 1.4.2021 mennessä

14.–16.5.2021 Parikurssi pariskunnille Tyrväntö, Petäys Resort

Kurssilla saa vertaistukea ja monipuolista asiantuntijatietoa tukemaan niin avanne- tai vastaavasti leikatun kuin hänen kumppaninsakin arkea. Kurssilla on mm. lääkärin ja parisuhdeterapeutin luento, lisäksi kurssilla on mahdollisuus henkilökohtaiseen tapaamiseen avannehoitajan kanssa.
Hakuaika: ma 12.4.2021 mennessä

18.-20.6.2021 Elämässä eteenpäin -yksilökurssi Helsinki, hotelli Rantapuisto

Huom. Kurssi on siirretty vuodelta 2020 koronatilanteen vuoksi

Elämässä eteenpäin –yksilökurss tarjoaa psyykkistä ja fyysistä kuntoutusta avanne- ja vastaavasti leikatuille sekä anaali- ja inkontinenssipotilaille. Kurssilla käsitellään mielen hyvinvointia  ja kriisistä selviämistä. Kurssilla on luentoja mm. psyykkisestä hyvinvoinnista ja sosiaaliturvasta sekä kurssilla järjestetään kevyt liikuntatuokio. Kurssilla on mahdollisuus psykoterapeutin yksilökeskusteluun.


Hakuaika: ke 12.5.2021 mennessä
Hae kurssille sähköisesti: hakemuslomake

tai täytä paperinen lomake (löytyy alempaa tältä sivulta) ja lähetä se Finnilcon toimistolle.

12.–16.10.2021 Leikattu ja läheinen -kurssi yli 70-vuotiaille senioreille Vääksy, hotelli Tallukka

Senioreille suunnatulla kurssilla saa vertaistukea ja monipuolista asiantuntijatietoa tukemaan avanneleikatun ja hänen läheisensä arkea. Kurssille suunnitellaan luentoja mm. kotihoidon ylilääkäriltä, ravitsemusterapeutilta sekä fysioterapeutilta, joka huomioi luennossaan miten ikääntyvä henkilö pystyy ylläpitämään toimintakykyään ja vahvistamaan sitä.

Hakuaika: to 9.9.2021 mennessä.
Hae kurssille sähköisesti: hakemuslomake

tai täytä paperinen lomake (löytyy alempaa tältä sivulta) ja lähetä se Finnilcon toimistolle.

22.-24.10.2021 Avanne- ja vastaavasti leikattujen yksilökurssi Rovaniemi, Santasport

Kurssilla selvitellään arkipäivän elämää avanteen tai J-pussin kanssa, mahdollisia ongelmatilanteita sekä seksuaalisuuteen/psyykkiseen hyvinvointiin, ruokavalioon, ihonhoitoon ym. liittyviä asioita. Kurssilla on mahdollisuus henkilökohtaiseen tapaamiseen avannehoitajan kanssa.

Hakuaika: ma 20.9.2021 mennessä.
Hae kurssille sähköisesti: hakemuslomake
tai täytä paperinen lomake (löytyy alempaa tältä sivulta) ja lähetä se Finnilcon toimistolle.

Tsemppikurssi on peruttu

1.11.–12.12.2021 Tsemppikurssi 18–40-vuotiaille avanne- ja J-pussi-leikatuille

Kurssi toteutetaan pääosin etänä, lisäksi pidetään yksi lähitapaaminen 13.–14.11.2021, Jyväskylässä, hotelli Versossa. Kurssi sisältää luentoja, ryhmäkeskustelua ja tehtäviä, joita voit tehdä netissä kotoa käsin. Etätapaamiset ovat kerran viikossa tiistai-iltaisin. 

Hakuaika: to 30.9.2021 mennessä

Hae kurssille sähköisesti: hakemuslomake
​tai täytä paperinen lomake (löytyy alempaa tältä sivulta) ja lähetä se Finnilcon toimistolle.

25.–28.11.2021 Avanneleikattu ja läheinen -kurssi Punkaharju, hotelli Kruunupuisto

Huom: Kurssi on siirretty koronatilanteen vuoksi maaliskuulta marraskuulle.

Kurssilta saa vertaistukea ja monipuolista asiantuntijatietoa tukemaan niin avanneleikatun kuin hänen läheisensäkin arkea. Ryhmämuotoisen kuntoutuksen ohella kurssilla on mahdollisuus henkilökohtaiseen tapaamiseen avannehoitajan kanssa.

 

Hakuaika: to 21.10.2021 mennessä
Hae kurssille sähköisesti: hakemuslomake

tai täytä paperinen lomake (löytyy alempaa tältä sivulta) ja lähetä se Finnilcon toimistolle.

Hakeminen

Finnilcon kursseille haetaan Finnilcon omalla kurssihakemuksella.
Vuoden 2021 alusta hakemuksen liitteeksi ei enää tarvita
terveydenhuollon ammattilaisen lähetettä tai suositusta.

Käsittelemme henkilötietojasi huolellisesti ja ajantasaista
lainsäädäntöä noudattaen. Lue tarkemmin tietojesi käsittelystä
Finnilcon kurssien tietosuojaselosteesta.

Huom: Lääkärin tekemä todistus tai suositus tarvitaan hakemuksen
liitteenä, jos hakija haluaa hakea Kelasta matkakorvausta ja/tai
kuntoutusrahaa kurssin jälkeen. Näiden hakeminen on mahdollista vielä
vuoden 2021 aikana, vuodesta 2022 lähtien matkakorvaus tulee jäämään
pois Finnilcon kursseilta. Hakijan kannattaa huomioida, että vuonna 2020
omavastuuosuus yhdensuuntaiselta matkalta on 25,00 euroa, ja Kela korvaa
omavastuun ylittäviä matkakuluja pääsääntöisesti halvimman käytettävissä olevan matkustustavan mukaan. 

Lisätietoja kursseista ja niille hakemisesta saa Finnilcon jäsenyhdistyksiltä, Finnilcon kotisivuilta, avannehoitajilta ja Finnilcon toimistolta. Finnilcon toimistolla kurssiasioita hoitaa Annukka Ylisaari, puh: 040 716 9080 (puhelinaika klo 9-13), sähköposti: annukka.ylisaari(at)finnilco.fi.

Kurssihakulomakkeen tulostusversiot:

Hakulomake kurssille 2021-  (Word)

Hakulomake kurssille 2021- (pdf)

Täytetty hakemuslomake liitteineen lähetetään postitse Finnilcon toimistolle osoitteeseen: Finnilco ry, Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki.

Valintakriteerit

 • Hakijan tulee kuulua kurssin kohderyhmään.

 • Etusijalla ovat ne, jotka eivät ole aiemmin käyneet kursseilla.

 • Hakijalla tulee olla kulunut vähintään noin 6 kk leikkauksesta.

 • Valintaan vaikuttavat hakemuksessa annetut perustelut kurssin tarpeellisuudesta hakijalle.

 • Hakijan aikaisempi hakeminen kurssille huomioidaan valintoja tehdessä.

 • Hakijan fyysisen ja psyykkisen terveydentilan tulee olla sellainen, että hän selviytyy kurssilla itsenäisesti tai henkilökohtaisen avustajan kanssa. Avustettava vastaa itse henkilökohtaisen avustajan kaikista kuluista kurssilla (majoitus, ateriat, matkat ja muut vastaavat).

 • Ketään ei syrjitä valinnassa sukupuolen, iän, seksuaalisen suuntautumisen, uskonnon, etnisen taustan, vamman tai terveydentilan vuoksi.

 • Jos kyseessä on avanne- ja vastaavasti leikattujen kurssi, on valinnassa tasapuolisesti otettava huomioon kaikki avannetyypit sekä J-säiliö.

 • Valinnassa kiinnitetään huomiota ryhmädynamiikkaan; pyritään mahdollistamaan vertaistuki kaikille ryhmäläisille.

 • Kelan ja STEA:n kurssit eivät sulje pois toisiaan.

 • Hakijoiden matkan pituus kurssille ei vaikuta valintaan.

 • Valintaan voi vaikuttaa, jos hakijan on syytä epäillä aiheuttavan vahinkoa itseään tai muita kohtaan (väkivaltaisuus, päihdeongelma, tms.) tai jos osallistujan sairauden tila vaatii akuutteja hoitotoimenpiteitä.

 • Leikattu ja läheinen -kurssin läheinen on samassa taloudessa elävä, lähisukulainen tai ystävä, jonka kanssa on päivittäistä kanssakäymistä. Jos läheinen on toinen leikattu, tulee myös tuolloin olla päivittäistä kanssakäymistä.

 • Leikattu ja läheinen -kurssille hakevien kohdalla tulee leikattua ja läheistä käsitellä yhdenvertaisesti. Läheisen tuen tarve on yhtä painava perustelu kurssille kuin leikatun tuen tarve.

 • Kurssille voi päästä uudelleen, kun edellisestä kurssista on kulunut vähintään kaksi vuotta. Jos hakijan elämäntilanne on muuttunut, uusi kurssi on mahdollinen jo seuraavana vuonna.

 • Vajaan kurssin täytteeksi voidaan ottaa jo aiemmin kursseilla olleita.

A typewriter pexels-andrea-piacquadio-3808904_edited.

Kurssit

Finnilco järjestää vertaistukikursseja avanne- ja vastaavasti leikatuille ja anaali-inkontinenssipotilaille. Kursseilta saa vertaistuen lisäksi tietoa esimerkiksi avanteen tai J-säiliön hoidosta, sopivasta ruokavaliosta, avannetarvikkeista, ihonhoidosta, henkisestä sopeutumisesta ja sopivasta liikunnasta. Virkistystä unohtamatta! Kursseilla on lisäksi mahdollisuus henkilökohtaiseen tapaamiseen avannehoitajan kanssa.

Osa Finnilcon kursseista on suunnattu myös leikatun läheisille. Läheinen voi olla esimerkiksi puoliso, vanhempi, lapsi tai hyvä ystävä, jonka kanssa kohderyhmään kuuluvalla on päivittäistä kanssakäymistä.Kursseihin sisältyy osallistujalle täysihoito kahden hengen huoneessa, tai koronatilanteen mukaan yhden hengen huoneessa. Kurssit ovat osallistujille maksuttomia, sillä ne järjestetään STEA:n avustuksella.