top of page
Pariskunta istuskelemassa luonnossa.

KURSSIT

Kevät 2024

23.–26.5.2024, Liikunnasta hyvinvointia –yksilökurssi avanne- ja vastaavasti leikatuille, 

Ylihärmä

Tule nauttimaan liikunnasta vertaisten kanssa! Kurssin tavoitteena on löytää kaikille yksilöllisesti sopiva tapa liikkua ja innostua pitämään huolta omasta kunnosta ja terveydestä.

Kurssipaikka: Härmän kylpylä, Ylihärmä

Hakuaika: Hae mukaan kurssille viimeistään sunnuntaina 21.4. Voit hakea kurssille joko täyttämällä sähköisen hakulomakkeen tai lähettämällä tulostetun ja täytetyn paperisen hakulomakkeen Finnilcon toimistolle. Paperisten hakulomakkeiden tulee olla perillä Finnilcon toimistolla sunnuntaihin 21.4. mennessä. 

Syksy 2024

13.15.9.2024, IPAA-leikattujen yksilökurssi, Helsinki

Kurssilla kohtaat muita J-pussi-leikattuja ja saat tietoa ja vinkkejä arkielämää varten. Ohjelmassa on asiantuntijaluentoja, ohjattuja ja vapaita vertaiskeskusteluita sekä liikuntaa ja virkistystä.

Kurssipaikka: Hotel Rantapuisto, Helsinki

Hakuaika: Hae mukaan kurssille viimeistään perjantaina 9.8. Voit hakea kurssille joko täyttämällä sähköisen hakulomakkeen tai lähettämällä tulostetun ja täytetyn paperisen hakulomakkeen Finnilcon toimistolle. Paperisten hakulomakkeiden tulee olla perillä Finnilcon toimistolla perjantaihin 9.8. mennessä.

1.29.10.2024, Avanne- ja vastaavasti leikatun ravitsemus -verkkokurssi, Finnilcon verkko-oppimisalusta Oivallus
 

Pohdituttaako sinua, miten syödä ravitsevasti leikkauksen jälkeen? Tällä kurssilla keskitytään avanne- ja vastaavasti leikatun ravitsemukseen käsittelemällä siihen liittyviä teemoja aina ravinnon imeytymisestä tunnesyömiseen. Kurssilla on viisi verkkotapaamista tiistai-iltaisin.

Kurssipaikka: Finnilcon verkko-oppimisalusta Oivallus

Hakuaika: Hae mukaan kurssille viimeistään sunnuntaina 1.9. Voit hakea kurssille joko täyttämällä sähköisen hakulomakkeen tai lähettämällä tulostetun ja täytetyn paperisen hakulomakkeen Finnilcon toimistolle. Paperisten hakulomakkeiden tulee olla perillä Finnilcon toimistolla sunnuntaihin 1.9. mennessä.

25.27.10.2024, Avanneleikattujen yksilökurssi, Hämeenlinna

Kurssilla kohtaat muita avanneleikattuja ja saat tietoa ja vinkkejä arkielämää varten. Ohjelmassa on asiantuntijaluentoja, ohjattuja ja vapaita vertaiskeskusteluita sekä liikuntaa ja virkistystä.

Kurssipaikka: Hotelli Emilia, Hämeenlinna

Hakuaika: Hae mukaan kurssille viimeistään maanantaina 23.9. Voit hakea kurssille joko täyttämällä sähköisen hakulomakkeen tai lähettämällä tulostetun ja täytetyn paperisen hakulomakkeen Finnilcon toimistolle. Paperisten hakulomakkeiden tulee olla perillä Finnilcon toimistolla maanantaihin 23.9. mennessä.

19.23.11.2024, Leikattu ja läheinen -kurssi yli 70-vuotiaille senioreille, Rokua

 

 

 

Seniorikurssi on tarkoitettu yli 70-vuotiaille avanne- ja vastaavasti leikatuille ja läheisille. Kurssilla kohtaat vertaisia ja saat tietoa ja vinkkejä arkielämään. Ohjelmassa on asiantuntijaluentoja, ohjattuja ja vapaita vertaiskeskusteluita sekä sopivaa liikuntaa, lepohetkiä unohtamatta.

Kurssipaikka: Rokua

Hakuaika: Hae mukaan kurssille viimeistään torstaina 17.10. Voit hakea kurssille joko täyttämällä sähköisen hakulomakkeen tai lähettämällä tulostetun ja täytetyn paperisen hakulomakkeen Finnilcon toimistolle. Paperisten hakulomakkeiden tulee olla perillä Finnilcon toimistolla torstaihin 17.10. mennessä.

Hakeminen

Finnilcon kursseille haetaan Finnilcon omalla kurssihakemuksella.
Vuoden 2021 alusta hakemuksen liitteeksi ei enää tarvita
terveydenhuollon ammattilaisen lähetettä tai suositusta.

Käsittelemme henkilötietojasi huolellisesti ja ajantasaista
lainsäädäntöä noudattaen. Lue tarkemmin tietojesi käsittelystä
Finnilcon kurssien tietosuojaselosteesta.

Lisätietoja kursseista ja niille hakemisesta saa Finnilcon jäsenyhdistyksiltä,

Finnilcon kotisivuilta, avannehoitajilta ja Finnilcon toimistolta.

Finnilcon toimistolla kurssiasioita hoitaa Annukka Ylisaari, puh: 040 716 9080

(puhelinaika klo 9-13), sähköposti: annukka.ylisaari(at)finnilco.fi.

Kurssihakulomakkeen tulostusversiot:

Hakulomake kurssille  (Word)

Hakulomake kurssille (pdf)

Täytetty hakemuslomake liitteineen lähetetään postitse Finnilcon toimistolle osoitteeseen: Finnilco ry, Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki.

Valintakriteerit

 • Hakijan tulee kuulua kurssin kohderyhmään.

 • Etusijalla ovat ne, jotka eivät ole aiemmin käyneet kursseilla.

 • Hakijalla tulee olla kulunut vähintään noin 6 kk leikkauksesta.

 • Valintaan vaikuttavat hakemuksessa annetut perustelut kurssin tarpeellisuudesta hakijalle.

 • Hakijan aikaisempi hakeminen kurssille huomioidaan valintoja tehdessä.

 • Hakijan fyysisen ja psyykkisen terveydentilan tulee olla sellainen, että hän selviytyy kurssilla itsenäisesti tai henkilökohtaisen avustajan kanssa. Avustettava vastaa itse henkilökohtaisen avustajan kaikista kuluista kurssilla (majoitus, ateriat, matkat ja muut vastaavat).

 • Ketään ei syrjitä valinnassa sukupuolen, iän, seksuaalisen suuntautumisen, uskonnon, etnisen taustan, vamman tai terveydentilan vuoksi.

 • Jos kyseessä on avanne- ja vastaavasti leikattujen kurssi, on valinnassa tasapuolisesti otettava huomioon kaikki avannetyypit sekä J-säiliö.

 • Valinnassa kiinnitetään huomiota ryhmädynamiikkaan; pyritään mahdollistamaan vertaistuki kaikille ryhmäläisille.

 • Kelan ja STEA:n kurssit eivät sulje pois toisiaan.

 • Hakijoiden matkan pituus kurssille ei vaikuta valintaan.

 • Valintaan voi vaikuttaa, jos hakijan on syytä epäillä aiheuttavan vahinkoa itseään tai muita kohtaan (väkivaltaisuus, päihdeongelma, tms.) tai jos osallistujan sairauden tila vaatii akuutteja hoitotoimenpiteitä.

 • Leikattu ja läheinen -kurssin läheinen on samassa taloudessa elävä, lähisukulainen tai ystävä, jonka kanssa on päivittäistä kanssakäymistä. Jos läheinen on toinen leikattu, tulee myös tuolloin olla päivittäistä kanssakäymistä.

 • Leikattu ja läheinen -kurssille hakevien kohdalla tulee leikattua ja läheistä käsitellä yhdenvertaisesti. Läheisen tuen tarve on yhtä painava perustelu kurssille kuin leikatun tuen tarve.

 • Kurssille voi päästä uudelleen, kun edellisestä kurssista on kulunut vähintään kaksi vuotta. Jos hakijan elämäntilanne on muuttunut, uusi kurssi on mahdollinen jo seuraavana vuonna.

 • Vajaan kurssin täytteeksi voidaan ottaa jo aiemmin kursseilla olleita.

A typewriter pexels-andrea-piacquadio-3808904_edited.

Kurssit

Finnilco järjestää hyvinvointia ja toimintakykyä tukevia kursseja täysi-ikäisille avanne- ja vastaavasti leikatuille ja anaali-inkontinenssipotilaille. Kursseilta saa vertaistuen lisäksi tietoa esimerkiksi avanteen tai J-säiliön hoidosta, sopivasta ruokavaliosta, avannetarvikkeista, ihonhoidosta, henkisestä sopeutumisesta ja sopivasta liikunnasta. Virkistystä unohtamatta! 
 

Osa Finnilcon kursseista on suunnattu myös leikatun läheisille. Läheinen voi olla esimerkiksi puoliso, vanhempi, täysi-ikäinen lapsi tai hyvä ystävä, jonka kanssa kohderyhmään kuuluvalla on päivittäistä kanssakäymistä. 

Kursseihin sisältyy osallistujalle täysihoito kahden hengen huoneessa. Kurssit ovat osallistujille maksuttomia, sillä ne järjestetään STEA:n avustuksella. Jokainen kurssilainen kuitenkin järjestää ja maksaa itse matkat kurssipaikalle ja sieltä takaisin. 

bottom of page