top of page
shutterstock_1302749602.jpg

HOITOTARVIKKEET

Hoitotarvikkeet osana pitkäaikaissairauksien omahoitoa

Hoitotarvikkeet ovat pitkäaikaisen sairauden hoitamiseen tarkoitettuja välineitä ja tarvikkeita. Avanneleikatun hoitotarvikkeita ovat esimerkiksi erilaiset avannepussit ja tarpeenmukaiset oheishoitovälineet, kuten tiivistysrenkaat. Inkontinenssiin, eli sairauden vuoksi heikentyneeseen virtsan tai ulosteen pidätyskykyyn, käytetään hoitotarvikkeina esimerkiksi vaippoja ja katetreja.

 

Suomen voimassaolevan lainsäädännön mukaan hyvinvointialueen tehtävänä on järjestää alueensa asukkaiden sairaanhoitopalvelut, joihin myös hoitotarvikkeiden jakaminen kuuluu. Hoitotarvikejakelu siirtyi muiden terveyspalvelujen tavoin kunnilta hyvinvointialueille vuoden 2023 alusta lähtien. 

Lähtökohtaisesti hoitotarvikkeet ovat maksuttomia, kun henkilöllä on lääketieteellisin perustein todettu pitkäaikainen sairaus, joka on kestänyt vähintään kolme kuukautta. Virtsan tai ulosteen karkailun osalta hoitotarvikkeita saa vaikeaan tai keskivaikeaan oireistoon. Kuitenkin esimerkiksi avanneleikkauksen jälkeen hoitotarvikkeita tarvitaan heti, eikä tällöin noudateta kolmen kuukauden sääntöä. 

Hoitotarvikkeita tulee saada yksilöllisen tarpeen mukaisesti

Hoitotarvikkeita, kuten avannesidoksia, tulee saada yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Päätöksen hoitotarvikkeista tekee lääkäri tai terveydenhuollon ammattihenkilö, joka myös arvioi ja seuraa tarvikkeiden tarvetta. Esimerkiksi avannetarvikkeiden saaminen edellyttää yleensä avannehoitajan tekemää lähetettä hoitotarvikejakeluun.

 

Hoitotarvikkeiden yksilöllinen tarve tulee kirjata potilaan tai asiakkaan hoitosuunnitelmaan julkisessa terveydenhuollossa. Koska hoitotarvikejakelun pääsääntönä on potilaan yksilöllinen tarve, hyvinvointialue ei voi asettaa ehdottomia tarvikkeiden enimmäismääriä. Poikkeaminen hyvinvointialueen yleisestä jakeluohjeesta voi vaatia avannehoitajan lisäksi esimerkiksi ylilääkärin hyväksynnän.

Hoitotarvikejakelu on osa potilaan kokonaishoitoa ja sisältää sairaanhoidollista ohjausta ja yksilöllistä neuvontaa sekä tarvittaessa kotikäynnin. Potilaan tulee tietää ja ymmärtää hoitoon liittyvien tarvikkeiden käyttö ja merkitys. Hoitotarvikejakelun yhteydessä tulee tarvittaessa opastaa myös omaisia, läheisiä ja omaishoitajia, ja painottaa potilaan omaa vastuuta hoitotarvikkeiden asianmukaisessa käytössä.

Lue lisää Sosiaali- ja terveysministeriön kuntainfosta 4/2013

Finnilcon tekemissä kyselyissä suurin osa avanneleikatuista on ilmoittanut saavansa tarvitsemansa hoitotarvikkeet. Jos kohtaat ongelmia hoitotarvikkeiden saamisessa, voit olla yhteydessä Finnilcon toiminnanjohtajaan

Finnilco yhdessä muiden järjestöjen ja Lakitoimisto Kumpuvuori Oy:n kanssa on laatinut hoitotarvikkeita käyttäville henkilöille tukimateriaalia käytössä olevista oikeusturvakeinoista. Ohjeiden lisäksi tukimateriaali sisältää lomakepohjat, joiden avulla henkilö voi laatia valituksen, mikäli hän ei saa tarvitsemaansa hoitosuunnitelman mukaista hoitotarviketta.

bottom of page