top of page
Fist Pound

ORGANISAATIO

Organisaatio

Finnilco ry on vuonna 1980 perustettu valtakunnallinen järjestö avanne- ja vastaavasti leikatuille ja anaali-inkontinenssipotilaille. Finnilcoon kuuluu 16 paikallisyhdistystä sekä kaksi valtakunnallista yhdistystä: IPAA-yhdistys ry ja Anniko ry. IPAA-yhdistyksen kohderyhmänä ovat henkilöt, joille on tehty lantion sisäinen ohutsuolisäiliö. Anniko ry kokoaa yhteen anaali-inkontinenssi-potilaita, eli henkilöitä, joilla on ulosteen pidätyskyvyn ongelmia.

Finnilcon jäsenyhdistykset kokoontuvat vuosittain syksyllä ja keväällä. Finnilcon kullakin jäsenyhdistyksellä on mahdollisuus lähettää syys- ja kevätkokoukseen kaksi virallista, äänioikeutettua edustajaa. Kaikilla jäsenillä on kuitenkin oikeus osallistua Finnilcon kokouksiin tarkkailijoina.

Syyskokouksessa valitaan Finnilcon puheenjohtaja ja hallitus seuraavalle kaudelle, päätetään Finnilcon jäsenmaksusta ja vahvistetaan yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio. Kevätkokouksessa vahvistetaan edellisen vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus ja päätetään hallituksen vastuuvapaudesta.

Finnilcon organisaatiorakenne
bottom of page