Mies puhuu ryhmälle.

KOKEMUSTOIMINTA

Kokemustoiminta

Finnilco on mukana valtakunnallisessa Kokemustoimintaverkostossa, johon kuuluu useita kokemustoimintaa tekeviä sosiaali- ja terveysalanjärjestöjä, kuten eri sairausryhmiä edustavia potilas-, vammais- ja läheisjärjestöjä. Verkostoon kuuluvat järjestöt järjestävät yhteistyössä kokemustoimijoiden koulutuksia tarpeen mukaan ympäri Suomea.

Mitä kokemustoiminta on?

Kokemustoimija on henkilö, jolla on oma tai läheisen kokemus haastavasta elämäntilanteesta, pitkäaikaissairaudesta tai vammasta. Toisin kuin vertaistukijat, kokemustoimijat välittävät kokemuksellista tietoa henkilöille, joilla ei ole samaa kokemusta. Kohderyhminä voivat olla esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ja opiskelijat.  
 

Kokemustoiminnassa pyritään siihen, että pitkäaikaissairaan, vammaisen henkilön tai heidän läheisensä kokemuksellinen tieto otetaan huomioon sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden suunnittelussa, kehittämisessä ja toteuttamisessa että sosiaali- ja terveysalan ammatillisessa koulutuksessa eri oppilaitoksissa.

Kokemustoimijat käyvät tehtäväänsä varten kokemustoimijoiden peruskoulutuksen. Myös jatkokoulutusta on tarjolla. Koulutuksiin haetaan järjestöjen kautta, jotka vastaavat omien kurssilaistensa valinnasta, soveltuvuudesta ja pääosin myös koulutuksen kustannuksista.

Kokemustoimijan mahdollisia tehtäviä

 

 • Opetustuokiot ja luennot oppilaitoksissa, työyhteisöissä ja järjestöissä

 • Asiakas- ja potilastilanteiden simulaatio-opetus

 • Elävä kirjasto ja kokemuskirjasto

 • Opinnäytetöihin ja oppimistehtäviin sekä tutkimuksiin liittyvät haastattelut

 • Kehittämistyöryhmät eri organisaatioissa

 • Projektien ja hankkeiden työ- ja ohjausryhmät

 • Keskustelupaneelin jäsenenä toimiminen

 • Seminaarien ja tapahtumien puheenvuorot

 • Työpajatyöskentelyn ohjaaminen

 • Kokemuskoulutusluennot, ”Oma tarina”

 • Kokemustiedon seminaarit, messut, mediayhteistyö ja blogit

 • Koulutushankkeiden suunnittelu ja toteutus

 • Palvelujen arviointi ja kehittäminen

 • Kehittäminen ja vaikuttaminen erilaisissa koolle kutsutuissa tapaamisissa

 • Mukana ammattilaisten täydennyskoulutuksissa

 • Ryhmänohjaus

 • Yhteiskehittäminen – parityöskentely ammattilaisen rinnalla esimerkiksi mielenterveys- ja päihdetyössä

 • Mukana hoito- ja palveluketjujen kehittämistyössä

 • Mukana tilojen ja toiminnan suunnittelussa ja arvioinnissa

Myös muut kuin sote-alan organisaatiot hyötyvät kokemustoimijoista. Kokemustoimijan tuoma asiakkaan näkökulma voi olla erittäin arvokas myös yksityisille organisaatioille, kuten kuljetus- ja matkailu- tai palvelualojen yrityksille.

Peruskoulutuksen sisältö ja toteutustavat  


Kaikilla kokemustoimijoilla tulee olla tehtäväänsä pätevyys, jonka saa osallistumalla peruskoulutukseen.

Kokemustoimijoiden peruskoulutuksessa saat tietoa alueellisesta ja valtakunnallisesta kokemustoiminnasta, esiintymistaidon koulutusta ja harjoittelua sekä ohjausta oman kokemustarinan rakentamiseen ja jäsentämiseen.  

 

Peruskoulutus on laajuudeltaan noin 40 tuntia, jakautuen lähiopetukseen ja itsenäiseen työskentelyyn. Käytännössä lähiopetukseen varataan vähintään kolme päivää (yhteensä 24 tuntia) ja itsenäiseen työskentelyyn noin 20 tuntia sisältäen ennakko- ja välitehtävät sekä mahdollisen harjoitusluennon valmistelun ja esittämisen. Uutena koulutusmallina on monimuotokoulutus, jossa osa lähiopetuksesta suoritetaan verkkovälitteisesti.  Verkkovälitteisten osioiden osuus päätetään koulutuskohtaisesti.  

Koulutukset vuonna 2021


Finnilco on mukana kokemustoimijoiden peruskoulutuksissa, jotka järjestetään syksyllä 2021 Helsingissä ja Tampereella. Lisäksi Mikkelin koulutuksesta on varattu yksi koulutuspaikka Finnilcolle. Syksyn koulutukset ovat monimuotokoulutuksia eli ne toteutetaan osittain verkossa. 

Helsingin peruskoulutus 10.9.-19.10.2021

Koulutuksen alustava aikataulu: 

10.-11.9., lähitapaaminen pe klo 16.30-20 ja la klo 9.30-16 

14.9., verkkotapaaminen ti klo 17.30-19.30

21.9., verkkotapaaminen ti klo 17.30-19.30

28.9., verkkotapaaminen ti klo 17.30-19.30

8.-9.10., lähitapaaminen pe klo 16.30-20 ja la klo 9.30-16 

19.10., verkkotapaaminen ti klo 17.30-19.30

Tampereen peruskoulutus 29.10.-7.12.2021 

Koulutuksen aikataulu: 

29.-30.10., lähitapaaminen pe klo 16.30-20 ja la klo 9.30-16 

9.11., verkkotapaaminen ti klo 17-19

26.-27.11., lähitapaaminen pe klo 16.30-20 ja la klo 9.30-16

7.12., verkkotapaaminen ti klo 17-19 

 

Mikkelin peruskoulutus 18.11.2021-19.1.2022

Koulutuksen alustava aikataulu: 

18.11., verkkotapaaminen to klo 17.30-19.30
26.-27.11., lähitapaaminen pe klo 16.30-20.00 ja la klo 9.30-16.00
7.12., verkkotapaaminen ti klo 17.30-19.30

14.12. tai 15.12. verkkotapaaminen

17.-18.12. lähitapaaminen pe klo 16.30-20.00 ja la klo 9.30-16.00

19.1. verkkotapaaminen ke klo 17.30-19.30

Kenelle koulutus on tarkoitettu? 

Yleisesti ottaen koulutettavalla tulee olla oma tai läheisen kokemus sairaudesta, vammasta tai muusta haastavasta elämäntilanteesta.  Hänen pitää olla jo sinut itselleen tai läheiselle tapahtuneen asian tai tilanteen kanssa.  

Finnilcon koulutettavalla on oma kokemus joko avanne- tai IPAA-leikkauksesta tai anaali-inkontinenssista. 

Finnilcon koulutettavan tulee olla joko Finnilcon jäsenyhdistyksen jäsen tai Finnilcon henkilöjäsen. 

Koska kyseessä on verkkovälitteinen peruskoulutus, osallistujalla tulisi olla kokemusta verkossa toimimisesta tai ainakin valmiuksia käyttää erilaisia sovelluksia (esimerkiksi Teams tai Zoom). Lisäksi osallistuja tarvitsee tietokoneen tai älypuhelimen, kuulokkeet sekä hyvän verkkoyhteyden.   

Miten haen koulutukseen? 

Koulutukseen haetaan hakulomakkeella ja hakijat haastatellaan joko puhelimitse tai verkkotapaamisessa. Haku vuoden 2021 koulutuksiin on päättynyt. Vuoden 2022 koulutuksista ilmoitetaan myöhemmin.

Lisätietoja saat Finnilcon toimistolta Sini Nykäseltä, joka toimii kokemustoiminnan yhteyshenkilönä.