top of page
Mies puhuu ryhmälle.

KOKEMUSTOIMINTA

Kokemustoiminta

Finnilco on mukana valtakunnallisessa Kokemustoimintaverkostossa, johon kuuluu useita kokemustoimintaa tekeviä sosiaali- ja terveysalanjärjestöjä, kuten eri sairausryhmiä edustavia potilas-, vammais- ja läheisjärjestöjä. Verkostoon kuuluvat järjestöt järjestävät yhteistyössä kokemustoimijoiden koulutuksia tarpeen mukaan ympäri Suomea.

Mitä kokemustoiminta on?

Kokemustoimija on henkilö, jolla on oma tai läheisen kokemus haastavasta elämäntilanteesta, pitkäaikaissairaudesta tai vammasta. Toisin kuin vertaistukijat, kokemustoimijat välittävät kokemuksellista tietoa henkilöille, joilla ei ole samaa kokemusta. Kohderyhminä voivat olla esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ja opiskelijat.  
 

Kokemustoiminnassa pyritään siihen, että pitkäaikaissairaan, vammaisen henkilön tai heidän läheisensä kokemuksellinen tieto otetaan huomioon sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden suunnittelussa, kehittämisessä ja toteuttamisessa että sosiaali- ja terveysalan ammatillisessa koulutuksessa eri oppilaitoksissa.

Kokemustoimijat käyvät tehtäväänsä varten kokemustoimijoiden peruskoulutuksen. Myös jatkokoulutusta on tarjolla. Koulutuksiin haetaan järjestöjen kautta, jotka vastaavat omien kurssilaistensa valinnasta, soveltuvuudesta ja pääosin myös koulutuksen kustannuksista.

Kokemustoimijan mahdollisia tehtäviä

 

 • Opetustuokiot ja luennot oppilaitoksissa, työyhteisöissä ja järjestöissä

 • Asiakas- ja potilastilanteiden simulaatio-opetus

 • Elävä kirjasto ja kokemuskirjasto

 • Opinnäytetöihin ja oppimistehtäviin sekä tutkimuksiin liittyvät haastattelut

 • Kehittämistyöryhmät eri organisaatioissa

 • Projektien ja hankkeiden työ- ja ohjausryhmät

 • Keskustelupaneelin jäsenenä toimiminen

 • Seminaarien ja tapahtumien puheenvuorot

 • Työpajatyöskentelyn ohjaaminen

 • Kokemuskoulutusluennot, ”Oma tarina”

 • Kokemustiedon seminaarit, messut, mediayhteistyö ja blogit

 • Koulutushankkeiden suunnittelu ja toteutus

 • Palvelujen arviointi ja kehittäminen

 • Kehittäminen ja vaikuttaminen erilaisissa koolle kutsutuissa tapaamisissa

 • Mukana ammattilaisten täydennyskoulutuksissa

 • Ryhmänohjaus

 • Yhteiskehittäminen – parityöskentely ammattilaisen rinnalla esimerkiksi mielenterveys- ja päihdetyössä

 • Mukana hoito- ja palveluketjujen kehittämistyössä

 • Mukana tilojen ja toiminnan suunnittelussa ja arvioinnissa

Myös muut kuin sote-alan organisaatiot hyötyvät kokemustoimijoista. Kokemustoimijan tuoma asiakkaan näkökulma voi olla erittäin arvokas myös yksityisille organisaatioille, kuten kuljetus- ja matkailu- tai palvelualojen yrityksille.

Peruskoulutuksen sisältö ja toteutustavat  


Kaikilla kokemustoimijoilla tulee olla tehtäväänsä pätevyys, jonka saa osallistumalla peruskoulutukseen.

Kokemustoimijoiden peruskoulutuksessa saat tietoa alueellisesta ja valtakunnallisesta kokemustoiminnasta, esiintymistaidon koulutusta ja harjoittelua sekä ohjausta oman kokemustarinan rakentamiseen ja jäsentämiseen.  

 

Peruskoulutus on laajuudeltaan noin 40 tuntia, jakautuen ryhmämuotoiseen opetukseen ja itsenäiseen työskentelyyn. Käytännössä ryhmäopetukseen varataan vähintään kolme päivää (yhteensä 24 tuntia) ja itsenäiseen työskentelyyn noin 20 tuntia sisältäen ennakko- ja välitehtävät sekä mahdollisen harjoitusluennon valmistelun ja esittämisen. Monimuotokoulutuksessa osa opetuksesta suoritetaan verkkovälitteisesti.  Verkkovälitteisten osioiden osuus päätetään koulutuskohtaisesti.

Kenelle koulutus on tarkoitettu? 

Yleisesti ottaen koulutettavalla tulee olla oma tai läheisen kokemus sairaudesta, vammasta tai muusta haastavasta elämäntilanteesta.  Hänen pitää olla jo sinut itselleen tai läheiselle tapahtuneen asian tai tilanteen kanssa.  

Finnilcon koulutettavalla on oma kokemus joko avanne- tai IPAA-leikkauksesta tai anaali-inkontinenssista. 

Finnilcon koulutettavan tulee olla joko Finnilcon jäsenyhdistyksen jäsen tai Finnilcon henkilöjäsen. 

Monimuotokoulutukseen osallistujalla tulisi olla kokemusta verkossa toimimisesta tai ainakin valmiuksia käyttää erilaisia sovelluksia (esimerkiksi Teams tai Zoom). Lisäksi osallistuja tarvitsee tietokoneen tai älypuhelimen, kuulokkeet sekä hyvän verkkoyhteyden.   

Miten pääsen koulutukseen? 

Tulevista peruskoulutuksista ilmoitetaan Finnilcon viestintäkanavissa. Peruskoulutuksiin haetaan erillisellä hakulomakkeella ja hakijat haastatellaan joko puhelimitse tai verkkotapaamisessa. 


Lisätietoja saat Finnilcon toimistolta Sini Nykäseltä ja Hanna Kemppaiselta.

Hae mukaan kokemustoimijan verkkovälitteiseen peruskoulutukseen! 

Kokemustoimijaverkosto järjestää syksyllä 30.8.–7.12. täysin verkkovälitteisen kokemustoimijan peruskoulutuksen. Verkossa toteutettavan koulutuksen kesto on yhteensä 45 tuntia, ja siihen sisältyy verkko-opetuksen lisäksi myös itsenäisesti toteutettavia tehtäviä. Koulutuksen aikana harjoitellaan mm. oman tarinan esittämistä ja sen päätteeksi toteutetaan osaamisen todentava harjoituspuheenvuoro. 

Jotta voit osallistua etäkoulutukseen, tarvitset toimivan nettiyhteyden ja web-kameralla varustetun tietokoneen sekä mikrofonilliset kuulokkeet (tai tietokoneeseen sisäänrakennetun mikrofonin ja kaiuttimet). Koulutus on osallistujalle maksuton. 

Hakeminen 

Perusedellytyksenä koulutukseen hakeutumiselle on, että hakijalla on omakohtainen kokemus (tai kokemus läheisenä) avanne- tai vastaavasta leikkauksesta tai anaali-inkontinenssista. Lisäksi hakijan on oltava jonkin Finnilcon jäsenyhdistyksen jäsen tai Finnilcon henkilöjäsen.  

Tutustuthan ennen hakemista vielä Kokemustoimijaverkoston verkkosivuilla kokemustoimijakoulutuksen tavoitteisiin ja sisältöihin sekä kokemustoimijoiden tehtäviin. Tarkistathan myös, että koulutuksen aikataulut sopivat sinulle. On tärkeää, että osallistujat ovat valmiita sitoutumaan koulutuksen suorittamiseen kokonaan. 

 

Verkkokoulutuksessa on paikka vain yhdelle osallistujalle Finnilcolta. Osallistujavalinta tehdään hakemusten ja haastattelujen pohjalta. Hakemus kannattaa tehdä huolella, sillä haastatteluihin etenevät hakijat valitaan hakemusten perusteella. Osallistujavalintaa harkittaessa otetaan huomioon myös alueellinen tasapuolisuus.  

Verkkotapaamisten ajankohdat:  

30.8. klo 16.30–20 

13.9. klo 16.30–20 

4.10. klo 16.30–19 

11.10. klo 16.30–20 

25.10. klo 16.30–18.30 

8.11. klo 16.30–20 

22.11. klo 16.30–20 

7.12. klo 16.30–20 

Täytä hakulomake viimeistään 21.5.!  

bottom of page