top of page
Smiling Colleague

KYSELY AMMATTILAISILLE

Tervetuloa vastaamaan Finnilcon kyselyyn terveydenhuollon ammattilaisille. Kyselyllä kartoitamme

avannehoitajien ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten näkemystä ja kokemusta avanne- ja

vastaavasti leikattujen ja anaali-inkontinenssipotilaiden hoidosta.  

Kuulut kyselyn kohderyhmään, jos kohtaat työssäsi mm. avanneleikattuja, J-pussi-leikattuja tai henkilöitä,

joilla on ulosteen karkailua. 

  

Vastausaika on 19.3.–21.4.2024. Kyselyyn vastataan nimettömästi. Tulosten raportoinnissa voidaan

hyödyntää kyselyyn annettuja kommentteja siten, että vastaaja ei ole tunnistettavissa. 

 

Vastausajan päätyttyä kokoamme tulokset ja kerromme niistä Finnilcon viestintäkanavissa. Välitämme

tulokset myös Suomen Avannehoitajat ry:lle. Hyödynnämme tuloksia Finnilcon toiminnan kehittämisessä

ja edunvalvontatyössä kohderyhmiemme hyväksi.

Kysely avanne- ja vastaavasti leikattuja ja
anaali-inkontinenssipotilaita hoitaville terveydenhuollon ammattilaisille

bottom of page